Mensen die hun huur of elektriciteitsrekening niet op tijd betalen, lopen kans in de toekomst te worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Enkele organisaties die geregeld te maken krijgen met wanbetalers, tekenen hiertoe woensdag een intentieverklaring, aldus het BKR maandag. Het gaat onder meer om de branchevereniging voor energiebedrijven EnergieNed, de vereniging van woningcorporaties Aedes, de Nederlandse Vereniging van Banken en het BKR.

De ondertekenaars hopen met deze plannen wanbetalers beter te kunnen aanpakken. Het wordt zo veel moeilijker nieuwe schulden aan te gaan bij kredietverstrekkers of winkelbedrijven. Ook hopen de organisaties dat schuldenaars op deze manier sneller deelnemen aan een schuldsaneringsregeling. Momenteel weten energiebedrijven en woningcorporaties niet of hun klanten elders schulden hebben. Ook kredietverstrekkers weten niet of mensen die een lening willen afsluiten al schulden hebben bij energiebedrijven of verhuurders. Door de registratie bij het BKR is wel te zien of die schulden er zijn. Verhuurbedrijven of energiebedrijven kunnen dan in een vroeg stadium maatregelen nemen, door bijvoorbeeld te eisen dat mensen met schulden hun energierekening vooruit betalen.

Aedes verwacht veel van de nieuwe plannen. ‘Wij zien dit als een nieuw instrument om de schuldenproblematiek aan te pakken’, aldus een woordvoerder van Aedes. De aangesloten woningcorporaties versturen elke maand 200.000 aanmaningen. Dat leidt tot zevenhonderd huisuitzettingen. ‘Vaak blijkt dat deze mensen nog veel meer schulden hebben behalve een huurachterstand’, zegt de woordvoerder.Deze mensen zijn niet geholpen bij het opbouwen van steeds meer schulden. Volgens de woningbouwvereniging is de registratie bij het BKR er dan ook voor bedoeld dat schuldenaars zich sneller melden voor een schuldsanering. Aedes hoopt daarmee te voorkomen dat het tot huisuitzettingen komt.
Nog niet bekend is wanneer de registratie daadwerkelijk gaat beginnen. Zo moet bijvoorbeeld nog worden uitgewerkt wanneer achterstallige betalingen ernstig genoeg zijn om ze te registreren. Het BKR registreert thans al de gegevens over onder meer consumptief krediet (persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, leningen voor aankoop van duurzame goederen), en gsm-abonnementen. Het bureau wil ook graag de gegevens over hypotheken van particulieren opnemen. Nu gebeurt dat alleen als langer dan 120 dagen het termijnbedrag niet is betaald.
Bron: Bureau Krediet Registratie