Heeft een herkenbaar Blijfhuis toekomst? Deze vraag staat centraal op het congres Oranjehuis dat 25 november in Alkmaar wordt georganiseerd door Blijf van m'n Lijf Alkmaar. Tijdens dit congres wordt nagedacht en gedebatteerd over de wenselijkheid en mogelijkheid van een Oranjehuis; een herkenbaar Blijf van m'n Lijfhuis. Staat er over een paar jaar een pand met een fel oranje deur waarnaast een bord hangt met daarop: Oranjehuis. Advies, hulp en opvang bij huiselijk geweld? Als het aan Cokky Roel, directeur Blijf van m'n Lijfhuis Alkmaar, ligt, komt zo'n huis er. Niet meer geheim, niet meer weggestopt. Een statement richting plegers en samenleving geven dat huiselijk geweld bestaat en onacceptabel is.

Hedy d'Ancona ontvangt eerste exemplaar ´Heeft een oranje huis de toekomst?'
Tijdens dit congres wordt het eerste exemplaar van de publicatie ´Heeft een oranje huis de toekomst?' overhandigd aan Hedy d'Ancona. Zij heeft gedurende haar hele politieke loopbaan werk gemaakt van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. In het boekje is ook een interview met haar opgenomen. In deze publicatie niet alleen aandacht aan de gekleurde buitenkant van een huis dat uiteraard veilige opvang biedt, maar ook in het huis zal het er anders aan toe gaan. Het is ook de plek vaar het Advies- en Steunpunt belangrijk preventief werk verricht. Van hieruit wordt plegerhulpverlening gecoà¶rdineerd en weerbaarheidstrainingen gegeven. Bovendien is het een plek van waaruit voorlichting wordt gegeven aan een brede kring van mensen die met huiselijk geweld te maken hebben. Het oranjehuis past in de ontwikkeling naar differentiatie van vrouwenopvang; van voorlichting en advies tot safehouses voor levensbedreigende situaties.

Herkenbare opvang VS
Tijdens het congres wordt een film getoond over een herkenbaar opvanghuis in de Verenigde Staten. Dit opvanghuis heeft al drie jaar ervaring met dit concept.

Blijf Alkmaar bestaat 25 jaar
Aanleiding voor het congres is het 25 jarig jubileum van Stichting Blijf van m'n lijf Alkmaar. In plaats van een receptie kiest Blijf Alkmaar voor een congres en publicatie over een andere toekomst van Blijfhuizen. In het ochtendprogramma staat het anders denken centraal, in de middag staat het anders doen centraal: wat moet er gebeuren om in Noord-Holland een herkenbaar blijfhuis te creëren.

Bron:Blijfhuis Alkmaar