Het extraatje dat AOW'ers dit jaar krijgen, wordt voortaan elk jaar gegeven. Het recht op deze structurele tegemoetkoming is geregeld in een wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Dit jaar krijgen mensen met een AOW-uitkering twee verschillende tegemoetkomingen om hun koopkracht op peil te houden. Het betreft een extra bijdrage van vijf euro bruto per maand en veertig euro bruto ineens bij het vakantiegeld. Deze tegemoetkomingen, van samen honderd euro bruto, waren eerst tijdelijk, maar worden nu omgezet in een structurele regeling. Dat betekent dat AOW'ers voortaan ieder jaar een tegemoetkoming krijgen. Het geld wordt niet in à©à©n keer gegeven, maar in maandelijkse aanvullingen op de AOW.

De nieuwe tegemoetkoming wordt geïndexeerd, zodat de hoogte van het bedrag jaarlijks wordt aangepast aan de prijsontwikkeling.

bron:SZW