Sanquin Bloedbank start in februari met een landelijke wervingscampagne voor nieuwe donors met bloedgroep 0-negatief. Veel Nederlanders hebben hun leven te danken aan 0-negatief bloed. Deze wervingscampagne is nodig om ook in de toekomst aan de vraag van de ziekenhuizen naar dit type bloed te kunnen voldoen.

Vanaf februari tot en met april 2006 schrijft Sanquin de bestaande 0-negatieve donors in de plaatsen waar Sanquin minimaal twee keer per maand bloed afneemt aan. De donor wordt verzocht zijn/haar naaste bloedverwanten te vragen donor te worden. Van de Nederlandse bevolking heeft 7 procent 0-negatief bloed, de kans dat naaste bloedverwanten van iemand met bloedgroep 0-negatief ook deze bloedgroep hebben ligt aanzienlijk hoger.
Bloedgroep 0-negatief is een waardevolle bloedgroep. Dit is de enige bloedgroep die zonder risico kan worden toegediend als er geen tijd is om de exacte bloedgroep te bepalen. Veel verkeersslachtoffers hebben hun leven te danken aan 0-negatief bloed.
Hoewel de vraag naar bloed in Nederland terugloopt, blijft de vraag naar 0-negatief bloed even groot. In verband met het uitschrijven van donors die na 1980 een bloedtransfusie hebben ontvangen heeft Sanquin landelijk tussen de 5 à 8 procent van haar donors moeten uitschrijven. Om dit verlies te compenseren en om in de structurele behoefte te voorzien vindt deze wervingscampagne plaats om 0-negatieve donors te werven.

Sanquin benadrukt het belang van alle donors, ongeacht de bloedgroep. Gezien het
bijzondere karakter van bloedgroep 0-negatief wordt in deze campagne specifiek naar mensen met deze bloedgroep gezocht.
Bloed geven kan op 321 plaatsen in Nederland. Voor meer informatie over het
bloeddonorschap of directe aanmelding kunt u terecht op de website
www.0-negatief.sanquin.nl of via het gratis (via uw vaste telefoonlijn) telefoonnummer 0800 - 256 33 22.
Sanquin
Sanquin zorgt voor de bloedvoorziening in Nederland. Zij kan dat dankzij de
honderdduizenden donors die vrijwillig en belangeloos bloed geven. Kernactiviteit is een veilige productie en levering van bloed- en plasmaproducten en diagnostisch bloedonderzoek voor de advisering over behandeling van patiënten. Door wetenschappelijk onderzoek onderhoudt en vergroot zij haar kennis over bloed en
transfusiegeneeskunde. Ook buiten Nederland is Sanquin toonaangevend op het gebied van bloedvoorziening. Sanquin is een not-for-profit organisatie. Belangrijke aspecten als ethiek, kennis, kwaliteit, veiligheid, servicegerichtheid en doelmatigheid staan bij Sanquin hoog in het vaandel.
bron:Sanquin