Donderdagmiddag 10 november, 16.00 uur wordt een ruim zes meter hoog gouden Boeddhabeeld geplaatst op een reclamezuil bij de kruising van de A2 en de Amsterdamse ring (A10). Tot begin januari 2006 vraagt het beeld aandacht voor het bestaan van de Boeddhistische Omroep Stichting. Naar schatting zullen in twee maanden tijd ruim 46 miljoen automobilisten het beeld passeren.

De Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) is vijf jaar geleden opgericht. Het boeddhisme was de laatste wereldreligie die nog niet vertegenwoordigd was in het publieke omroepbestel. Naast een grote allochtone achterban van onder meer Chinezen, Thai en Vietnamezen voelen ook veel westerlingen zich aangetrokken tot het boeddhisme waarin geweldloosheid, compassie en wijsheid centraal staan.

De BOS heeft recent een onderzoek laten uitvoeren door het ASCOR van de Universiteit van Amsterdam. Uit de resultaten blijkt dat haar programmering met diepgang en onthaasting aansluit bij de behoefte aan zingeving en geestelijke verdieping van grote groepen Nederlanders. Dat was aanleiding om bij een groter publiek bekendheid te geven aan het bestaan van de BOS. De omroep koos vervolgens voor een onorthodoxe actie: een Boeddhabeeld op een van de drukste plekken van ons land om zo aandacht te vragen voor boeddhistischeomroep.nl.

Op de website van de BOS staan onder meer de radio- en televisieprogrammering, oudere programma's om opnieuw te zien en te beluisteren, en veel informatie over het Boeddhisme. De site introduceert ook de nieuwe campagnethema's waarmee de omroep haar publiek wenst te bereiken. Voor TV wordt dat thema: Boeddhistische Omroep. Het verschil tussen kijken en zien; voor radio is het thema: Boeddhistische Omroep. Het verschil tussen horen en luisteren.

 bron:BOS