Twee op de drie Nederlanders hebben tenminste à©à©n keer per week een boek in handen. Romans, woordenboeken en kookboeken bezetten de top drie van meest gelezen boeken.Negen van de tien Nederlanders zijn bovendien van mening dat het boek altijd zal blijven bestaan.

Dit blijkt uit een in oktober gehouden onderzoek onder ruim elfhonderd Nederlanders door bureau Motivaction, in opdracht van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Aanleiding voor het onderzoek is de viering van het feit dat 75 jaar geleden in Nederland de eerste collectieve campagne voor het boek werd georganiseerd.

Het onderzoek Het boek in Nederland 2005 geeft inzicht in de positie van het boek in Nederland op dit moment. Zo zegt 69% van de Nederlanders boven de 18 jaar tenminste wekelijks een boek in handen te hebben, variërend van een roman tot een kookboek. 47% heeft een boek op het nachtkastje liggen. 28% van de lezers geeft aan het meest in bed te lezen. Van alle ondervraagden leest 67% op vakantie en 42% leest een boek terwijl hij tegelijkertijd naar muziek luistert.

Boeken zijn niet saai
Het onderzoek Het boek in Nederland 2005 inventariseert ook een groot aantal meningen. 45% van de ondervraagden geeft aan dat boeken een belangrijke invloed op hun leven hebben gehad. Een zeer kleine minderheid (7%) vindt boeken saai. Van alle geënquàªteerden is 57% het eens met de stelling dat ze meer boeken zouden willen lezen. En 87% is van mening dat boeken altijd zullen blijven bestaan.

75 jaar collectieve propaganda voor het boek
Het onderzoek naar de positie van het boek in Nederland is gehouden ter accentuering van 75 jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek. Op 15 november 1930 organiseerden boekverkopers en uitgevers de Dag van het Boek, omdat volgens hen het lezen van boeken werd bedreigd door de opkomst van radio, film, grammofoonplaat en sportwedstrijden. De Dag van het Boek was zo'n succes, dat besloten werd in maart 1932 een Boekenweek te houden. Op die 15e november 1930 is de collectieve propaganda voor het Nederlandse boek begonnen.

bron:CPNB