Om huisjesmelkers aan te pakken willen minister Dekker (VROM) en minister Donner (Justitie) gemeenten een instrument bieden om een boete op te leggen. Het kan dan onder meer gaan om overtredingen die de veiligheid van bewoners en de directe omgeving in gevaar kan brengen. Dit schrijven de bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kan dan gaan om overtredingen van de bouwregelgeving zoals het zonder bouwvergunning plaatsen van allerlei scheidingswandjes om deze geschikt te maken voor kamerverhuur en het in een huis ondeugdelijk uitbreiden van de technische installatie (bijvoorbeeld voor meerdere keukenblokken met kooktoestellen). Overbewoning is eveneens een overtreding van de bouwregelgeving.

Dekker en Donner zijn dan ook van mening dat naast de bestaande bestuursrechtelijke
handhavingsinstrumenten (onder meer bestuursdwang en dwangsom) een extra boete-instrument gemeenten beter de mogelijkheid biedt om huisjesmelkerij aan te pakken. Hiervoor zoeken zij naar een vorm die relatief snel kan worden ingevoerd en die een effectieve strafmaat biedt voor de aanpak van huisjesmelkerij.

bron:VROM