Het Functioneel parket heeft de verdachte in de Domino-mus-zaak een transactie van 200,-- aangeboden ter voorkoming van strafvervolging. De medewerker, die was ingehuurd door de organisator van Domino Day om de mus te verjagen, heeft een strafbaar feit gepleegd door het doodschieten van het dier.

De transactie is aangeboden voor overtreding van de Flora- en faunawet, het doodschieten van een inheemse beschermde vogel, een Huismus (Passer domesticus). Het bedrijf beschikte niet over de noodzakelijk ontheffing van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bij het vaststellen van de transactie heeft het Openbaar Ministerie, gelet op de geldende richtlijnen, mede rekening gehouden met de professionaliteit van het bedrijf. Het bedrijf had vanuit die professionaliteit beter moeten weten en dienovereenkomstig moeten handelen.

De mus, die zoveel ophef heeft veroorzaakt, zal ter beschikking worden gesteld aan het Natuurmuseum Rotterdam. Het dier zal daar een plaats krijgen in de tentoonstelling over de Huismus, die het museum in 2006 gaat organiseren.

bron:OM