Op grond van artikel 51f, eerste lid, van de Mediawet moet minstens vijftig procent van de zendtijd van een lokale omroep bestaan uit programmaonderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente waarvoor het programma is bestemd. Twee grotere lokale omroepen, Stichting Lokale Omroep Rotterdam en Stichting Stadsomroep Den Haag, hebben bij brief van 18 april 2006 elk een boete van € 1.050,- opgelegd gekregen vanwege het niet halen van deze zogeheten ‘ICE-norm’.

De boete is opgelegd omdat het ICE-percentage evenals 2004 niet voldeed aan het wettelijk vereiste, en zelfs nog is gedaald. Met het starten van een nieuw radioprogramma en de samenwerking met een nieuw productiebedrijf zijn kennelijk onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen om eenzelfde overtreding te voorkomen. De berekening van de 50 procent is overigens zo ruim dat in de praktijk volstaan kan worden met 25 procent effectieve ICE programmering gedurende de daguitzendingen tussen 7 uur 's morgens en 23.00 uur.

bron: CvdM