De drie jongens uit Assen die op zaterdag 8 oktober 2005 betrokken waren bij het gooien van een ei richting de Koningin, krijgen een transactie aangeboden voor opzettelijke belediging van de Koningin. De Koningin was die dag in Assen aanwezig in het kader van haar 25 jarig regeringsjubileum.

De meerderjarige, tevens de daadwerkelijke eiergooier krijgt een transactie van 250,- aangeboden. De twee minderjarige medeplichtigen, krijgen een transactie van 100,- aangeboden. Indien de verdachten deze transacties betalen, is de zaak voor het Openbaar Ministerie afgedaan. Mochten zij de transactie niet betalen dan zal de zaak alsnog voorkomen bij de politierechter c.q. de kinderrechter. Betrokkenen zijn reeds geïnformeerd over de afdoening van het Openbaar Ministerie.

bron: OM