De economische politierechter in Leeuwarden heeft bij vonnis van 15 december 2005 een man veroordeeld tot een geldboete van € 200,-- waarvan € 100,-- voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar wegens het vangen van kraaien. Verdachte heeft zich ter zitting beroepen op het feit dat de kraai sinds 1 april 2004 is geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst en daarom vrij bejaagbaar is.

De economische politierechter is van oordeel dat er een verband dient te bestaan tussen de schade en het recht van de grondgebruiker om op de kraai te mogen jagen. Als dat niet het geval zou zijn, dan zou dat betekenen iedere grondgebruiker maar op de kraai zou mogen jagen. De vrijstelling is alleen van toepassing voor het beheer en bestrijding van schade en dient daarom aangewend te worden in verband met aantoonbaar door de grondgebruiker geleden of mogelijk te lijden schade.
De economische politierechter in Leeuwarden heeft bij vonnis van 15 december 2005 een man veroordeeld tot een geldboete van € 200,-- omdat hij vier kraaien had. Een beroep op een vrijstelling werd door de economische politierechter afgewezen.
De economische politierechter merkte tevens op dat artikel 13 Flora- en faunawet onvolledig is gepubliceerd. Bezit van kraaien is net als het vangen verboden en strafbaar gesteld.
Bron: Rechtbank Leeuwarden