Huurders weten wat het is om in koopkracht achteruit te gaan als alle andere kosten
stijgen. Daarom rekenen FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV op 29 september op hun begrip.Die dag voeren medewerkers van woningcorporaties in Utrecht actie voor hun eigen CAO. Net zoals corporatiedirecteuren soms huurders in de kou laten staan met sloop en renovatie, zo willen ze nu geen goede CAO afsluiten voor hun personeel.

Is uw woningcorporatie op donderdag 29 september niet goed bereikbaar? Of wordt uw klacht niet nog dezelfde dag verholpen, zoals u dat gewend bent? Laat dan de directie van uw corporatie weten dat ook u als huurder geholpen bent met een goede CAO voor het personeel.

Ook medewerkers van woningcorporaties hebben stakingsrecht. Gelukkig hoefden ze dat tot nu toe nauwelijks te gebruiken. Ook al ging het soms moeizaam, in de afgelopen jaren lukte het altijd om met onderhandelingen een CAO af te sluiten. Dit jaar is dat helaas anders. Werkgeversvereniging Aedes heeft in mei de CAO-onderhandelingen stilgelegd. Sindsdien hebben werknemers en bonden met 'prikacties' geprobeerd de weigeraars weer aan tafel te krijgen. Zonder resultaat. Daarom is er op 29 september een landelijke actiedag voor werknemers in de corporaties. Want net als alle andere werknemers in Nederland willen ook de 23.000 medewerkers van
woningcorporaties een behoorlijke CAO. Zij ervaren het als onfatsoenlijk dat hun
werkgever niet over het pensioen wil praten als niet à©à©rst loonafspraken
uit de oude CAO worden geschrapt. Afspraken waar ze op rekenden! Net zoals ze sinds de grote demonstratie op het Museumplein vorig jaar rekenden op redelijk afspraken over 'vroegpensioen'. En dat terwijl in het afgelopen jaar salarissen en bonussen van corporatiedirecteuren sterk stegen.

bron:FNV