Bont voor Dieren heeft via haar advocaat een sommatie tot rectificatie gestuurd naar het Nederlands Bont Instituut wegens de onjuiste en misleidende informatie die het instituut verstrekt aan pers en publiek. Wordt er niet gerectificeerd dan ziet de stichting zich genoodzaakt om via juridische stappen de onjuiste informatie over de herkomst van bont tegen te gaan.

Het bontinstituut beweert op de website www.bontwijzer.nl dat er in Nederlandse winkels geen Chinees bont wordt verkocht. Ook zou al het Chinese bont bestemd zijn voor de interne markt en niet geëxporteerd worden naar Nederland en Europa. De bonthandel probeert met deze valse informatie de consumenten gerust te stellen over de herkomst van bont. Directe aanleiding daartoe zijn filmbeelden van Chinese bontfarms en bontmarkten waar wasbeerhonden en vossen op gruwelijke wijze worden mishandeld en gedood of zelfs nog levend worden gevild. Die beelden waren gisteren te zien bij Twee Vandaag.

De beweringen op de website www.bontwijzer.nl die deze week gepubliceerd werden onder het kopje media en nieuws zijn aantoonbaar onjuist. Eurostat statistieken tonen bijvoorbeeld dat in 2004 vanuit China 2.200 kilo vossenpelzen, 300 kilo konijnen of hazenpelzen en 4.400 kilo ongespecificeerde pelzen naar Nederland zijn uitgevoerd. Daarnaast is 27.000 kilo aan reeds verwerkte bontproducten uitgevoerd. Uit Hong Kong zijn in dezelfde periode 2.500 kilo nertspelzen en 600 kilo verwerkt bont naar Nederland uitgevoerd. Het betreft hier in alle gevallen directe uitvoer vanuit China naar Nederland.

De uitvoer naar de gehele EU is vele malen groter. Binnen de EU vindt een ruime handel plaats in bont en bontproducten. Ook langs die weg komt Chinees bont Nederland binnen. Veel kleding wordt voorzien van bontgarneringen waarvan de herkomst door de consument onmogelijk achterhaald kan worden. Gezien de bovengeschetste Chinese export en de handelsstromen van kleding (al dan niet via internationale modeketens) is het een reële aanname dat tenminste een deel van deze garneringen Chinees bont betreft.

Dat Chinese pelsdierhouders uitsluitend zouden produceren voor de Chinese markt wordt door bovenstaande Eurostat cijfers eveneens gelogenstraft. Bovendien staat vast dat in april van dit jaar een partij van 40.000 nertspelzen afkomstig uit China is verhandeld op de Finnish Fur Sales (à©à©n van de toonaangevende veilinghuizen). Dit is gepubliceerd in een nieuwsbericht terzake in het branche-blad Fur World (April 25, 2005 Vol. 22 No. 10).

Op www.bontwijzer.nl staat ook vermeld dat de internationale bontbranche er op dit moment hard aan werkt een herkomst-label te introduceren. Dit label bestaat echter nog niet en Bont voor Dieren verwacht er weinig van. Het label zal slechts in het topsegment van de markt en op vrijwillige basis worden ingevoerd. Bont voor Dieren vreest daarnaast dat de controle weinig zal voorstellen.

Het is niet de eerste keer dat het Bont Instituut misleidende informatie verspreidt. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft het Nederlands Bont Instituut en de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders eerder dit jaar tot tweemaal toe veroordeeld wegens een misleidende reclame-uiting op de website www.proficiatslimbontje.nl. Naar aanleiding van een klacht van Bont voor Dieren heeft de RCC in maart 2005 geoordeeld dat de bontbranche misleidende en onvolledige informatie gaf over de herkomst en diervriendelijkheid van bont. Op herhaald aandringen van de RCC hebben de adverteerders uiteindelijk deze eerdere onjuiste formuleringen vervangen, maar helaas opnieuw met onjuiste informatie. De bontbranche stelde ten onrechte dat de Nederlandse pelsdierfokkerij aan strenge wettelijke bepalingen gebonden is. Er zijn echter helemaal geen wettelijke regels voor het welzijn van nertsen. De aangepaste tekst was daarom naar het oordeel van de RCC wederom fout. Opvallend is dat de adverteerders deze klacht niet hebben weersproken en zelfs enkele dagen và³à³r de hoorzitting schriftelijk hebben laten weten dat ze vrijwillig de gewraakte tekst zouden aanpassen.

Wanneer het Bont Instituut haar nieuwe onjuiste informatie over bont niet rectificeert, ziet Bont voor Dieren zich genoodzaakt over te gaan tot juridische stappen.

bron:Bont voor Dieren