Met dit hete weer neemt het risico op bosbrand toe. Bezoekers van bos en natuur kunnen dit risico verkleinen door nog alerter te zijn op hun eigen gedrag; met dit weer is het erg belangrijk om absoluut geen brandend afval, zoals sigarettenpeuken, weg te gooien.
Boseigenaren die hun bezoekers willen uitnodigen tot medewerking kunnen vanaf heden borden 'Pas op brandgevaar' bestellen bij de Stichting Erkend Groen op 0317-421711. De borden kosten  7,55 euro ex BTW.

Door de jaren heen is het risico op bosbrand afgenomen. Vroeger vormden de vele gelijkjarige naaldbomen in grote oppervlakten een risico: in het bijzonder waren 30-jarige grove dennen bossen gevoelig voor bosbrand. Maar het Nederlandse bos is volwassen aan het worden en ook de ideeën over goed bosbeheer zijn sterk veranderd. Als gevolg bevat het Nederlandse bos nu veel meer loofbomen en is het ook qua leeftijd veel gemengder dan vroeger. De aanwezigheid van loofbomen werkt sterk brandvertragend. Geen enkel natuurgebied is echter opgewassen tegen de combinatie onoplettend gedrag en
flinke droogte. Heideterreinen met veel verdroogd gras en bospercelen waar pleksgewijs afgestorven hout ligt zijn kwetsbaar. Iedereen zet in deze tijd dan ook zijn beste beentje voor: brandvluchten worden dagelijks uitgevoerd, naburige agrariërs stellen gereinigde gierwagens met water beschikbaar en terreineigenaren zijn extra alert op de toegankelijkheid van hun bos voor de brandweer en op grote concentraties uitgedroogd hout. Ook de bezoeker van bos en natuur kan zijn steentje bijdragen: door nog alerter te  zijn op brandgevaarlijk afval.

De borden 'pas op bosbrandgevaar' zijn een initiatief van het Bosschap, de gezamenlijke beheerders van bos en natuur en de aannemers werkzaam in bos en natuur en hun werknemers. De stichting Erkend Groen verzorgt de productie en verdere logistiek. Met deze snelle actie geeft het Bosschap inhoud aan haar verantwoordelijkheid voor een hoogwaardig beheer van onze natuur.
 
bron:Bosschap