De korenmolen De Hoop en Verwachting in Borssele krijgt twee bijzondere gewichten. De elementen zijn van lood, omkleed met koper, wegen ieder ongeveer drie kilogram en zijn ongeveer acht centimeter groot. De zogenaamde lichtgewichten dateren uit 1836 en 1871. De gemeente, die eigenaar is van de molen, kocht ze aan als stukje cultureel erfgoed.

De gemeente kreeg de gewichten in handen omdat een antiekhandelaar ze aanbood. De gewichten zijn niet zomaar oude molenonderdelen. In het boek De Molens van Zeeland uit 1963 worden de gewichten al beschreven. Kleine cultuurhistorische elementen, zoals deze originele molenaarsgewichten, worden steeds zeldzamer. De gewichten zijn onderdeel van een hefmechanisme in een molen. Door dat mechanisme kunnen de molenstenen afgesteld worden.
De gemeente Borsele wil graag het culturele erfgoed in de gemeente beschermen en vergroten. Dat erfgoed is niet alleen terug te vinden in monumenten en beschermde dorpsgezichten, maar ook in het historisch besef van de bewoners. De molenaarsgewichten dragen volgens Borsele bij aan dat besef. Daarom besloot de gemeente om de gewichten aan te kopen. Borsele betaalde daar een kleine 600 euro voor. De gewichten worden tijdens een nader te plannen bijeenkomst officieel gepresenteerd en overhandigd aan molenaar Pieter Hazelager van de molen De Hoop en Verwachting. De gewichten zullen ook daadwerkelijk gebruikt worden in de molen. Het bijzondere van lood is dat het ook radioactieve straling kan tegenhouden, hetgeen in Borssele wellicht nog van pas kan komen.
bron:Gemeente Borssele