Hoe kunnen we een gemoderniseerde verzorgingsstaat overeind houden in een tijd van vergrijzing en stijgende kosten voor zorg en oudedagsvoorzieningen? Dat was de vraag die Wouter Bos woensdag 8 juni in een lezing voor het Netspar instituut in Amsterdam probeerde te beantwoorden. 

De PvdA-fractievoorzitter hield een pleidooi voor ´Scandinavisering' van de collectieve voorzieningen, waaronder hij een sociaal model met een kwalitatief hoge collectieve sector verstaat: ´Het debat over de collectieve sector tussen links en rechts in dit land heeft te lang geleden onder de platheid van pleidooien voor meer of minder geld. Dat is niet het issue. Waar het om gaat is of we het rendement voor de belastingbetaler kunnen verhogen.'

´Een gebalanceerde hervormingsagenda, een kritische evaluatie van de levensloopfaciliteiten en stimulansen om met name de arbeidsparticipatie van ouderen, vrouwen en allochtonen te verhogen, zijn daarom belangrijk,' stelde Bos. Verder vroeg hij aandacht voor de vraag of de pensioengerechtigde leeftijd niet afgeleid zou moeten zijn van het aantal gewerkte jaren.

Ook zijn uitgangspunten voor een nieuw begrotingsbeleid kwamen in het verhaal van Bos aan de orde. Zo wil hij evenwicht tussen de verschillende doelstellingen van het financieel economisch beleid in plaats van staatsschuldfetisjisme. ´We moeten ook streven naar een structureel financieringsevenwicht of overschot, en ons dus niet fixeren op het feitelijk tekort'.

Dat Bos van mening verschilt met Balkenende over de rol van de sociale partners bij het beheren van de sociale zekerheid, werd wel duidelijk. ´Ik ben het dus niet eens met Jan Peter Balkenende als hij er voor pleit de werknemersverzekeringen, inclusief de premiestelling, terug te geven aan de werknemers. Het leidt tot afwentelen en noopt de overheid tot constante correcties op de premiestelling door middel van belastingbijstellingen. Ik voel me op dit gebied beter thuis in het gezelschap van Gerrit Zalm die recent een ballonnetje op liet om de WW in de toekomst door gemeenten uit te laten voeren.'

bron:PvdA