Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft in het eerste halfjaar 2005 beduidend betere resultaten behaald dan in de eerste helft van 2004. Zoals verwacht steeg de omzet en verbeterde de vlootbezetting. Er werd veel werk aangenomen, voor EURO 747 miljoen, onder meer in het Midden-Oosten. De orderportefeuille steeg tot EURO 1,45 miljard en de nettowinst nam toe tot EURO 22,7 miljoen.

- Positieve resultaatontwikkeling 1e halfjaar -

Hoofdpunten eerste helft 2005

- Omzet EURO 539 miljoen (eerste helft 2004: EURO 422 miljoen)
- Nettowinst EURO 22,7 miljoen (eerste helft 2004: EURO 7,1 miljoen)
- Veel werk aangenomen, orderportefeuille op recordhoogte: EURO 1,45 miljard (ultimo 2004:
EURO 1,25 miljard)
- Prijsniveaus stagneren nog
- Effecten rationalisatie 2004 zichtbaar
- Vooruitzicht jaarwinst: tenminste 50% stijging t.o.v. 2004 (EURO 32,3 miljoen)

De omzet van EURO 539 miljoen was in alle sectoren hoger. De nettowinst verbeterde tot EURO 22,7 miljoen dankzij de hogere omzet, betere vlootbezetting en lagere kostenniveaus ten gevolge van de in 2004 doorgevoerde rationalisaties.

Prijsniveaus in de markt stagneren nog. Hoewel veel werk boven de markt hangt, is de mate en timing van capaciteitsbezetting die dat voor 2005 met zich meebrengt nog moeilijk te voorspellen. De timing van de hervatting van de grootschalige landaanwinningswerken in Singapore is nog onzeker. Een mogelijke hervatting van deze werken kan positief bijdragen aan verder marktherstel. De markt in het Midden-Oosten profiteert van de hoge olieprijs en is 'booming'. Boskalis heeft daar een brede marktpositie met haar kernactiviteit baggeren en de deelnemingen Archirodon en Lamnalco.

Voor de langere termijn rekent Boskalis op positieve ontwikkelingen, zowel qua marktvolume als ten aanzien van bezettingsgraden van materieel en prijsstelling. De vooruitzichten op de internationale markt voor baggerdiensten zijn goed, vooral buiten Europa. Groei van internationale handel, wereldbevolking en energieconsumptie vraagt wereldwijd om grotere havens, land in zee en offshore infrastructuur.

Rob van Gelder, bestuursvoorzitter van Boskalis: 'De ontwikkeling in het eerste halfjaar 2005 zie ik als een stap in de goede richting; 2005 blijft een overgangsjaar, voor de jaren daarna ben ik positief. Onze markten worden gedreven door positieve ontwikkelingen van de wereldhandel en in de energiemarkten. Inmiddels is zo'n 40% van onze omzet gerelateerd aan olie- en gaswinning, -transport en hoge energieopbrengsten voor onze klanten.'

Vooruitzichten 2005
Voor het gehele jaar verwacht de Raad van Bestuur een hogere omzet, betere vlootbezetting en een stijging van de nettowinst van tenminste 50% ten opzichte van vorig jaar (nettowinst 2004: EURO 32,3 miljoen).

bron:Boskalis