Op woensdag 24 augustus 2005 is de bouw van het nieuwe aardgascompressorstation in Anna Paulowna officieel van start gegaan. Wethouder S. Steenbergen van deze gemeente heeft de eerste paal voor het gebouw van de installaties geslagen. Het compressorstation maakt onderdeel uit van de Balgzand-Bacton-leiding (BBL), die eigendom zal zijn van de BBL Company, een samenwerkingsverband tussen Gasunie (60%), het Duitse E.ON Ruhrgas (20%) en het Belgische Fluxys (20%).

De wethouder benadrukte dat het slaan van de eerste paal meer is dan de afronding van eenplanologisch inpassingsproces. 'Het is de start van een proces dat uiteindelijk leidt tot gasleveranties aan het Verenigd Koninkrijk. Het betekent ook de verwelkoming van nieuwe economische bedrijvigheid. De kennis van Gasunie op het gebied van aardgas, het transport, de toepassing ervan en alles wat daar omheen zit vormt voor onze gemeente een plus om in huis te hebben.'

Gastransportbedrijf Gasunie is niet alleen de grootste aandeelhouder in BBL Company, maar realiseert tevens in opdracht van BBL Company de bouw en het beheer. Marcel Kramer, CEO van Gasunie: 'Met de aanleg van de BBL wordt een groot exportcontract mogelijk gemaakt en worden ook buitenlandse gasleveranciers bediend. Tegelijk versterkt Nederland door het uitbouwen van de infrastructuur haar positie als centraal knooppunt in het Europees netwerk van aardgasleidingen. Deze Nederlandse 'gasrotonde' ondersteunt de ontwikkeling en liberalisering van de aardgasmarkt en kan ook nieuwe gasstromen aantrekken. Uit gesprekken met grote leveranciers, waaronder Russische en Duitse bedrijven, die verschillende opties hebben als het gaat om transportroutes, blijkt hoe belangrijk het is dat wij een aantrekkelijke logistieke partner zijn.'

Martin Bosman, directeur van BBL Company, spreekt van een mijlpaal: 'We zetten een
historische stap: de BBL is de eerste vaste pijpleidingverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.'

Het compressorstation is nodig om het gas, dat eind 2006 zal gaan stromen, op de juiste druk te brengen. Het station zal drie compressoren bevatten die elk een vermogen hebben van 23 megawatt (30.000 pk); à©à©n hiervan wordt gebruikt als
reservecompressor. De turbines worden elektrisch aangedreven. De installatie levert tijdens het gebruik geen overlast op voor de omgeving.

De BBL zal, naast het compressorstation, bestaan uit een korte landleiding met een
duinkruising bij Callantsoog, een 235 kilometer lange leiding van 36 inch (circa 90 cm) door de Noordzee en een aanlandings- en ontvangstfaciliteit in het Engelse Bacton. De totale investering voor het project bedraagt circa 500 miljoen euro.

bron:Gasunie B.V.