Het gemeentebestuur van Ameland heeft een bouwvergunning verleend voor een schapenschuur nabij de Waddenzeedijk. De bestuursrechter heeft het beroep van de Waddenvereniging hiertegen gegrond verklaard en de bouwvergunning geschorst.

De bouwvergunning is door burgemeester en wethouders verleend voor andere locatie dan was aangevraagd. In zijn uitspraak van 11 oktober 2005 oordeelt de rechter dat burgemeester en wethouders op dit punt in strijd met de Woningwet hebben gehandeld. Alleen de aanvrager van een bouwvergunning is bevoegd zijn aanvraag te wijzigen.

Zelfs indien de aanvraag gewijzigd zou zijn, waarvan de rechter niet is gebleken, dan nog zou de bouwvergunning geschorst moeten worden. Voor de nieuwe locatie van de schapenschuur is namelijk (nog) geen milieuvergunning aangevraagd en de Woningwet verplicht in zo'n geval om de beslissing over de verlening van de bouwvergunning aan te houden.

De uitspraak betekent dat de bouw van de schapenschuur op deze locatie voorlopig van de baan is. De Waddenvereniging heeft ook aangevoerd dat het bouwplan in strijd is met de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, maar aan die argumenten is de rechter niet toegekomen.

bron:Rechtbank Leeuwarden