Leerlingen in de bouw die niet hun schooldag volledig doorbetaald kregen, ontvangen op last van de rechter in Heerlen een nabetaling. FNV Bouw is blij met deze uitspraak. Want de bond heeft nu een sterke troef in handen ten bate van alle leerlingen in de bouw. Jammer vindt de bond hooguit dat de rechter volledige doorbetaling niet bij voorbaat toekent voor de periode na afloop van de oude CAO. Van de 55 samenwerkingsverbanden betalen er 23 de volle 8 uur uit; de overige 32 korten de leerlingen met 5 procent.

Bouwleerlingen zijn meestal in dienst van 'samenwerkingsverbanden', stichtingen of BV's van aannemers die elk voor zich te klein zijn om een leerling alle facetten van het bouwen bij te brengen. Elk jaar stromen er zo'n 2000 leerlingen in. Eind 2003, begin 2004 gingen enkele samenwerkingsverbanden er plotseling toe over hen niet langer voor de 40 uur uit de CAO te betalen, maar nog slechts voor 38 uur. Argument: de schooldag duurt nog maar 6 in plaats van 8 uur. FNV Bouw heeft via overleg geprobeerd deze korting op het loon terug te draaien. Zonder resultaat. Daarop spande de bond een proces aan tegen drie samenwerkingsverbanden, SWV Bouwopleidingen in Nuth, Bouwopleidingen Midden-Brabant in Tilburg en Bouweducatiegroep Zuid-Oost-Brabant in Veldhoven. Van de kantonrechter in Heerlen krijgt de bond nu grotendeels gelijk. Het vonnis van 30 november noemt de CAO 'eveneens bindend voor elk van de gedaagden' en schrijft voor 'onterecht ingehouden gelden en uren te corrigeren'. Loon en vakantierechten moeten binnen drie maanden worden nabetaald; gebeurt dat niet, dan heeft FNV Bouw recht op een dwangsom van 50 euro per dag per leerling. De kantonrechter vonnist nabetaling tot 1 april 2004, het moment dat de oude bouw-CAO afliep. Geen uitspraak doet de rechter over de periode dat er nog geen nieuwe CAO voor de bouw tot stand gekomen was: dat deze op het moment van de dagvaarding bijna rond was, vindt de kantonrechter onvoldoende grond om de drie samenwerkingsverbanden er bij voorbaat aan te houden. Wel wijst de kantonrechter erop dat de samenwerkingsverbanden ook aan de CAO zijn gebonden via de werkgevers door wie ze zijn opgericht. FNV Bouw verwacht na het vonnis ook volledige doorbetaling nà¡ 1 april 2004, aangezien de nieuwe CAO bouwnijverheid als ingangsdatum heeft 1 april 2004. In de nieuwe CAO zijn de bepalingen voor leerlingen niet veranderd. De leerling heeft dus recht op een doorbetaalde schooldag van 8 uur. De bond zal leerlingen hierop wijzen en zonodig opnieuw actie ondernemen bij samenwerkingsverbanden die zich hier niet aan houden.

bron:FNV