Fundeon is de naam van de nieuwe organisatie die ontstaat als Bouwradius en SBW per 1 januari 2006 een juridische fusie zijn aangegaan. Het nieuwe instituut krijgt een breed takenpakket als het gaat om scholing en loopbaanbeleid in de bouw en infra.

Aan de fusie is op termijn een verhuizing van het centrale kantoor van Bouwradius van Zoetermeer naar Harderwijk verbonden. Vooralsnog kent Fundeon kantoren in Harderwijk en Zoetermeer en daarnaast regiokantoren in Helmond, Woerden en Zwolle. Bouwradius Training en Advies en het SOMA College gaan onder hun eigen namen zelfstandig verder.

 

De drie beoogde directeuren van Fundeon zijn:
- de heer W. Turpijn, algemeen directeur
- de heer A. Kreulen, directeur unit Markt en Ontwikkeling
- de heer P. Schollaardt, directeur unit Financiën en Operaties
De heren Turpijn en Kreulen vormen nu de directie van Bouwradius. De heer P. Schollaardt is op dit moment financieel manager bij SBW. De heer M.P.M. Arntz, algemeen directeur SBW, heeft reeds eerder te kennen gegeven vervroegd uit te willen treden op de datum van de fusie.

De beide ondernemingsraden van Bouwradius en SBW en de Medezeggenschapsraad van het SOMA College hebben op hoofdlijnen advies over de fusie uitgebracht. In de verdere uitwerking vindt steeds overleg plaats met de directie. Met de vakbonden is inmiddels een accoord bereikt over een sociaal plan.

Actieve regie- en adviestaak
Fundeon krijgt vooral een sterke regie- en adviestaak bij de opdracht om te voorzien in voldoende goed gekwalificeerde medewerkers voor de sectoren bouw en infra. De organisatie richt zich zowel op de nieuwe instroom en scholing van jongeren als op het behoud van werknemers voor de gehele sector via een gericht loopbaanbeleid. Fundeon gaat een actieve en stimulerende rol vervullen voor iedereen die zijn vakbekwaamheid wil vergroten.

Nieuwe naam en beeldmerk
De naam verwijst naar het leggen van een basis. Opleiding en training vormen de basis voor een goed loopbaanperspectief. Gekwalificeerde mensen vormen de basis van een gezonde bouw- en infra-sector. Funderen is daarnaast een echt bouwbegrip. Het beeldmerk wordt gevormd door vier kiezelstenen die samen een F vormen, gevat in een vignet dat zelf ook een kiezelvorm heeft. Het beeld verwijst naar stapstenen en symboliseert ontwikkeling en groei.

bron:Bouwradius