Europees commissaris Kovà¡cs (Belasting) wil dat de registratiebelasting op nieuwe auto's overal in de EU wordt afgeschaft. In Nederland betalen kopers van nieuwe auto's de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Een voorstel van Kovà¡cs daarvoor wordt morgen in de Europese Commissie besproken.

BOVAG en RAI Vereniging zijn blij met het voornemen om de Europese registratiebelastingen af te schaffen, omdat beide organisaties al jaren in Nederland pleiten voor het afschaffen van de BPM. De BPM maakt Nederlandse auto's namelijk relatief duur ten opzichte van die in andere EU-lidstaten en werkt handelsbelemmerend bij de export van voertuigen.

Voor de schatkisten van de lidstaten moet het afschaffen van de registratiebelasting neutraal zijn, door het verhogen van de wegenbelasting of een andere heffing. Kovà¡cs stelt zich ook voor om zo'n heffing variabel te maken naar gelang de milieuprestaties van de auto.

Dat sluit goed aan bij het advies dat het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit (Commissie Nouwen) onlangs uitbracht aan de ministers Peijs en Zalm. Ook daarin wordt de afschaffing van de BPM en de Motorrijtuigenbelasting op termijn, het invoeren van een kilometerheffing en differentiatie naar milieuprestatie aanbevolen. BOVAG en RAI waren vertegenwoordigd in het Platform en steunen van harte het beleid waarbij autobelastingen niet langer worden geheven naar het bezit van een auto maar naar het gebruik ervan.

bron:Bovag-Rai