De zes bovenregionale recherche-eenheden (BR-eenheden) van de politie zijn in 2005 zeer succesvol geweest. De teams losten in 127 onderzoeken ruim tweeduizend ernstige misdrijven op, hielden daarvoor 735 verdachten aan en wisten voor bijna veertien miljoen euro aan crimineel geld te ontnemen. De veroordeelde verdachten kregen in totaal driehonderd jaar gevangenisstraf. De gepleegde misdrijven varieerden van ramkraken tot afpersingen en van woninginbraken tot ladingdiefstallen. Ook werd de zware financiële criminaliteit, zoals hypotheekfraude (internet)oplichting en valsheid in geschrifte flink aangepakt.

De cijfers blijken uit het jaarverslag van het Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO). Het BRO stuurt de bovenregionale recherche aan en is samengesteld uit vertegenwoordigers van
het Openbaar Ministerie (OM), het Korpsbeheerdersberaad (Kbb), en de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC). De zes BE-eenheden zijn sinds 2003 actief en bestrijden ernstige vormen van criminaliteit
die de grenzen van een politieregio te boven gaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om rondtrekkende roofgroepen of oplichters en over internetcriminaliteit. Er werken ruim vijfhonderd mensen bij de BE-eenheden. De teams zijn sinds de oprichting steeds succesvol gebleken en gebleven. Zo steeg het aantal aangehouden verdachten in 2005 met ruim 8 procent ten opzichte van 2004.
Twee opvallende zaken die zijn opgelost door BR-eenheden:

 1. Een rondtrekkende Oost-Europese familie ontpopt zich als een professionele diefstalmachine, die rooft en steelt bij winkeliers. De telefoons van familie worden getapt en de leden gevolgd. Het werkterrein verplaatst zich vanuit Nederland ook naar Duitsland en Frankrijk. Na intensief speurwerk worden de zeven familieleden voor alleen
al vijftig diefstallen in Nederland opgepakt en veroordeeld.

 2. In en vanuit Nederland zijn West Afrikaanse Criminele Netwerken actief (WACN) in diverse vormen van fraude, drugs en illegale immigratie. Wereldwijd worden brieven, faxen en e-mails verspreid. In het Hyena-project werd het wiswassen van geld van de WACN aangepakt, waarbij uiteindelijk 2,3 miljoen euro in beslag werd genomen.
In 2005 vond ook een gezamenlijke actie plaats van alle BR-eenheden om oplichting via veilingsites op internet aan te pakken. Een inventarisatie leverde een aantal sleutelfiguren op, die bij herhaling opdoken tijdens verschillende onderzoeken. Er werden negen hoofdverdachten aangehouden. Eerder liepen al veertien verdachten tegen de lamp.
bron:NPI