Het strafrechtelijk onderzoek naar de brand in het Catshuis, 13 mei 2004, bevestigt wat FNV Bouw op diezelfde dag al vermoedde: er is een verboden stof gebruikt. Bij de explosie en de brand kwam een schilder om het leven. De brandweer sprak over gebruik van thinner, wat sinds 2000 bij binnenwerk verboden is. Uit een artikel in NRC/Handelsblad van 16 augustus blijkt nu dat het strafrechtelijk onderzoek het gebruik van dit verboden middel bevestigt. FNV Bouw hoopt dat het Openbaar Ministerie nu snel besluiten neemt. Al enkele malen heeft FNV Bouw
aangedrongen op opheldering; daarbij moet ook de rol van de Rijksgebouwendienst duidelijk worden.

Het bekend worden van het strafrechtelijk onderzoek sterkt FNV Bouw in zijn mening dat veiligheid en arbeidsomstandigheden de grootst mogelijke aandacht vragen. Naast het explosiegevaar van thinner is er bij gebruik ook het risico op de 'schildersziekte' OPS, organisch psycho-syndroom. Wat precies zich in het Catshuis heeft afgespeeld, moet duidelijk worden, wil de gezondheid en de veiligheid van anderen in de bedrijfstak schilders gespaard blijven. Het Openbaar Ministerie heeft een verdachte in beeld; diens verdediging wil nog enkele getuigen horen. Spoed blijft nodig, vindt FNV Bouw; de bond gaat ervan uit dat justitie niet anders kan dan strafrechtelijke vervolging instellen tegen de werkgever van de omgekomen schilder.

Bovendien wil FNV Bouw meer helderheid over de rol van de opdrachtgever, de
Rijksgebouwendienst. Was daar bekend dat er met thinner werd gewerkt? En hoe kan dat, als de overheid zelf thinner voor binnenwerk heeft verboden? Bij restauratie zou dit middel wellicht nog gebruikt kunnen worden. Maar dan slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden en bij voldoende ventilatie. Juist aan ventilatie lijkt gebrek te zijn geweest, en dat heeft dan weer te maken met de beveiliging van de ambtswoning van de minister-president. Op dit vlak rijzen dus nog vele vragen. Als de overheid aan de ene kant terechte arboregels uitvaardigt, moet zij ook voor handhaving daarvan instaan, vindt FNV Bouw.

bron: FNV