Ook GroenLinks is geschokt door de tragische brand op Schiphol waarbij elf mensen om het leven zijn gekomen. De burgemeester van Haarlemmermeer heeft inmiddels een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de brand ingesteld. Dat het onderzoek onafhankelijk moet zijn onderschrijft de Tweede Kamerfractie volledig. GroenLinks wil wel vandaag in een interpellatie debat met minister Donner zeker stellen dat de reikwijdte van dit onderzoek zich ook uitstrekt tot de twijfels die in het verleden al geuit zijn over de kwaliteit van de vreemdelingen detentie op Schiphol. Ook willen wij weten wat er vanaf vandaag gebeurt met nieuw aangehouden vreemdelingen op Schiphol.

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft in het recente verleden meerdere malen getwijfeld aan de kwaliteit van de detentieplaatsen voor uit te zetten vreemdelingen en de manier waarop de particuliere beveiliging uitvoering geeft aan het toezicht op de gedetineerde. In april 2004 hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld, toen stelde de minister dat de cellen "aan alle gestelde eisen voldoen". Ook hebben wij het ontbreken van een centrale ontgrendeling in het uitzetcentrum Schiphol bekritiseerd. Men bleek hier om beveiligingsredenen bewust van af te hebben gezien.

bron:Groenlinks