De aanhouding van een 80-jarige Oosterhoutse vrouw in Breda op zaterdag 4 juni 2005 door twee politieagenten van de politie Midden en West Brabant was rechtmatig. De vrouw had haar rijbewijs ook voor de tweede keer moeten overhandigen aan de dienstdoende agenten. Toen de vrouw op geen enkele manier medewerking wilden verlenen aan dat onderzoek en zeer non-coorperatief gedrag vertoonde, werd zij aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Het leverde haar uiteindelijk een boete op van 95 Euro. Gisteren is zij uitgenodigd om een nader gesprek te voeren met de politie over het gebeuren. Tot op heden is zij niet ingegaan op het verzoek.

De politie kreeg zaterdag, om 16.40 uur, een melding van een aanrijding in de Nieuw Ginnekenstraat te Breda. Ter plaatse bleek dat de vrouw met haar auto tijdens het achteruit rijden tegen de voorkant van een personenauto achter haar was gereden. De bestuurder van die auto kon op dat moment onmogelijk achteruit rijden in verband met filevorming. De aanrijding veroorzaakte lichte schade aan zijn auto. Toen de vrouw werd aangesproken door de bestuurder, om de aanrijding af te handelen, gaf zij aan dat er volgens haar geen schade was. De vrouw stapte echter niet uit om dit vast te stellen en reed vervolgens weg. Dit verhaal wordt bevestigd door getuigen.
De bestuurder van het aangereden voertuig reed de vrouw achterna en sprak haar opnieuw aan. Daarbij legitimeerde hij zich als politieagent. Toen de man opnieuw met haar in gesprek wilde over de aanrijding, gaf zij te kennen dat geenszins van plan te zijn. De bestuurder waarschuwde op zijn beurt de plaatselijke politie.

Toen twee politieagenten ter plaatse kwamen, vroegen zij de vrouw om haar rijbewijs. Zij voldeed aan deze vordering en het rijbewijs werd na controle teruggegeven. Vervolgens bleek dat de gegevens nog niet compleet waren en vorderde een politieagent een tweede maal het rijbewijs. Hieraan voldeed de vrouw niet en zij weigerde verder alle medewerking. De agenten hebben de vrouw meerdere keren de gelegenheid gegeven om de zaak ter plaatse af te werken. De vrouw weigerde echter in alle toonaarden. Dat was voor de politieagenten reden om de vrouw aan te houden en over te brengen naar het bureau om daar de zaak in goede orde af te kunnen werken.

De politie Midden en West Brabant betreurt de gang van zaken en wilde de vrouw uitnodigen voor een gesprek omdat zij aangaf ontevreden te zijn over het optreden van de politie. In het gesprek wil de politie nogmaals haar werkwijze toelichten. De vrouw wenst hiervan geen gebruik te maken.

Het is niet gebruikelijk dat de politie Midden en West Brabant communiceert via de media over klachten van burgers over politieoptreden. Dat is ook de reden dat de politie niet eerder met een verklaring naar buiten is gekomen.

De politie Midden en West Brabant probeert zoveel mogelijk maatwerk te leveren, zeker in situaties waarin sprake is van specifieke omstandigheden. Soms laat het gedrag van betrokkenen echter niet toe dat zaken op een vrijwillige en soepele manier afgewerkt worden. De politie wordt dan gedwongen om verder gaande maatregelen toe te passen. De Nederlandse wetgeving biedt de politie nu eenmaal geen ruimte om onderscheid te maken in leeftijd, ras, functie of geslacht.

Bron: Politie Midden en West Brabant