Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties vraagt de Tweede kamer Dekkers huurplannen af te wijzen. Als de plannen doorgaan kost dat huurders in de periode van 1 juli 2006 tot 1 juli 2007 een half miljard euro, wat een onaanvaardbaar koopkrachtverlies met zich meebrengt. Niet alleen voor de lagere, maar ook voor de bescheiden middeninkomens. Een delegatie van acht personen overhandigt de Tweede Kamer dinsdag 28 maart een petitie. Dat gebeurt van 13.45 tot 14.00 uur in de hal van de Tweede Kamer (Pleinzijde).

De 19 organisaties zijn totaal niet onder de indruk van Dekkers toezegging zittende huurders te ontzien en hun huurcontract niet open te breken om de huur te liberaliseren. Dekker houdt namelijk vast aan haar  bezuinigingsdoelstelling van 1,1 miljard euro op de huurtoeslag in de huidige kabinetsperiode en aan haar plan om een kwart van alle huurwoningen te liberaliseren.
Bij de overhandiging wordt nieuwe informatie over de liberalisatie gepresenteerd. De gevolgen daarvan blijken veel ingrijpender dan tot nu toe werd aangenomen. Vanaf 14.00 uur kunt u de delegatieleden  bevragen op de inhoud van de petititie, de gevolgen van het liberalisatiebeleid en de landelijke demonstratie Houd Huren betaalbaar van 8 april.
De delegatie bestaat uit:
0 CSO: Jaap Roodenburg, voorzitter CSO adviescommissie wonen en mobiliteit, bestuurlid ANBO; en Jan Brinkers, beleidsmedewerker wonen Unie KBO;
0 DAB: Maarten de Booij, voorzitter;
0 FNV: Wilna Wind, Federatiebestuurder;
0 Huurdersvereniging Amsterdam (HA): Fred Gersteling, beleidsmedewerker;
0 LOC: Rina Meijer, beleidsmedewerker;
0 LSVb: Jonathan Mijs, voorzitter;
0 Nederlandse Woonbond, Mária van Veen, directeur.
bron:Nationale Woonbond