De SP krijgt brede steun in de Kamer voor haar voorstel om het aantal uren gymnastiek veilig te stellen. Dat bleek vrijdag in het overleg met minister Van der Hoeven. Ook de bevoegdheden wil de Kamer niet loslaten. Een SP-voorstel voor verhoging naar 3 uur per week heeft in ieder geval de steun van VVD. Van der Hoeven wil de verplichte uren voor gymnastiek in het voortgezet onderwijs afschaffen en ook in het basisonderwijs onbevoegde leraren les laten geven.

De onderwijsminister zet gym op de tocht. De bewindspersoon wil het minimaal aantal uren gym in het voortgezet onderwijs uit de wet verwijderen. Eerder is dit al gebeurd in het MBO, met kwalijke gevolgen: gymnastiek is daar nagenoeg verdwenen. De SP wil de urenverplichting van 2 uur per week juist vasthouden en krijgt brede steun. SP-woordvoerder Fenna Vergeer pleit zelfs voor het verhogen naar minimaal drie uur gym in het voortgezet onderwijs. Dat idee wordt in elk geval gesteund door de VVD, andere partijen hebben hierover nog geen knoop doorgehakt. De minister zegde de Kamer ook toe dat ze Consument en Veiligheid een veiligheidsprotocol voor scholen zal laten ontwikkelen.

De SP wil dat zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs in alle jaren gymnastiek wordt gegeven door vakleerkrachten. De minister is van mening dat de bevoegde gymnastiekleraar niet altijd fysiek in de les aanwezig hoeft te zijn, maar wel verantwoordelijk is. Scholen zien zich nu geplaatst voor een dilemma: ze staan financieel onder druk terwijl klassenassistenten en leraarondersteuners goedkoper zijn. Zo zullen steeds makkelijker ongediplomeerde docenten voor de groep worden gezet. Daarmee wordt de gezondheid en veiligheid van kinderen in gevaar wordt gebracht, waarschuwt de vereniging van vakleraren (KVLO). Gym dient te worden gegeven door een vakleerkracht in alle jaren en de minister moet de scholen daar voldoende middelen voor geven.

Juist nu steeds meer kinderen te dik zijn, is bewegen heel belangrijk. De gymnastiekleraren zouden urenuitbreiding moeten krijgen om ook buiten schooltijd sport te organiseren. Dat kan samen met sportclubs uit de omgeving van de school. Accommodaties worden zo beter benut, sportclubs krijgen meer toeloop en kunnen ondersteuning krijgen van betaalde deskundige krachten.

Sport is goed voor lijf en leden, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren veel van in een team opereren: fair play, doorzetten en winnen, met andere mensen omgaan, ook tegen je verlies kunnen. "Investeren in schoolsport verdient zichzelf dubbel en dwars terug," aldus Vergeer. "Ik begrijp niet waarom Van der Hoeven enerzijds een alliantie sluit met de NOC/NSF, maar anderzijds het minimum aantal sporturen op school uit de wet wil schrappen. Gelukkig laat een meerderheid van de Tweede Kamer dat niet gebeuren.

bron:SP