Begin 2005 beschikte 55 procent van de huishoudens over breedbandinternet. Dit was drie jaar daarvoor nog 13 procent. Van de bedrijven had 70 procent een breedbandverbinding. Drie jaar geleden was dit een kwart. Dit blijkt uit de vandaag verschenen CBS-publicatie over het ICT-gebruik in Nederland: De digitale economie 2005.

Breedband: vooral ADSL en kabel
Zowel onder huishoudens als onder bedrijven is ADSL inmiddels de meest voorkomende breedbandverbinding. Begin 2005 bestonden de breedbandverbindingen in Nederland voor 60 procent uit ADSL en voor 40 procent uit kabel. Andere vormen van breedbandinternet zoals glasvezel en satelliet komen nog nauwelijks voor. Praktisch overal in Nederland wordt breedbandinternet aangeboden. Het breedbandgebruik in Nederland is internationaal gezien zeer hoog. Dit geldt vooral voor huishoudens.
Veel websites
Negen op de tien bedrijven in Nederland maakte eind 2004 gebruik van internet en driekwart had een website. Meer geavanceerde of specifieke ICT-toepassingen zoals elektronische verkoop (23 procent), prijsinformatie (25 procent), klantondersteuning (11 procent) of koppeling met IT-systemen van afnemers (10 procent), komen beduidend minder vaak voor. Dit verschilt echter flink tussen de verschillende bedrijfstakken en bedrijfsgroottes. Binnen Europa is het ICT-gebruik van de bedrijven in Nederland intensief, maar blijft achter bij landen zoals Denemarken en Finland: landen waar Nederland zich op dit punt mee wil meten.
Verschil in internetgebruik bevolking
Begin 2005 beschikt bijna 80 procent van de huishoudens over internet. Van de personen die thuis geen internet hebben zegt tweederde hier ook geen behoefte aan te hebben. De diversiteit van het internetgebruik is niet altijd even groot. Een kwart van de internetgebruikers, of wel 2,2 miljoen personen, gebruiken internet maar voor één of twee activiteiten. Bijna eenderde van het internetgebruik – uitgedrukt in uren internetgebruik per week – komt voor rekening van personen van 12 tot 25 jaar. Bijna de helft van de bevolking van 12 tot 75 jaar had begin 2005 ooit een computercursus gevolgd. Voor 57 procent van deze personen was dit echter meer dan drie jaar geleden.
ICT-gebruik publieke sector
Eind 2004 werd ongeveer de helft van alle overheidsdiensten ook via internet aangeboden. Een deel van de gebruikers is echter teleurgesteld in de mate waarin diensten via internet ook daadwerkelijk kunnen worden afgehandeld. Binnen de EU neemt Nederland een middenpositie in op het punt van het online aanbieden van overheidsdiensten. Vooral het aantal diensten dat volledig online kan worden afgehandeld is in Nederland niet hoog. De beschikbaarheid van computers en internet in het onderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In vergelijking met andere landen zijn middelbare scholen in Nederland echter niet bijzonder goed voorzien van computers en internet.
Groei ICT-sector
In 2004 was de economische groei van de ICT-sector 4 procent. Deze groei vertaalde zich nog niet in extra werkgelegenheid (-3,5 procent). Het aantal vacatures bij de computerservicebureaus was in de eerste drie kwartalen van 2005 wel hoog. Ook de omzet van de computerservicebureaus is in de eerste kwartalen van 2005 gegroeid.

In de eerste drie kwartalen van 2005 zijn de investeringen in computers telkens toegenomen. Los van de specifieke investeringen van de telecommunicatiebedrijven in elektronische netwerken vormen de investeringen in computers en software, met een aandeel  van ruim 11 procent, een stabiel deel van de totale investeringen.

Over de periode 1995-2004 verschilde de groei van de ICT-industrie in Nederland sterk met die van de ICT-dienstensector. De uitvoer van ICT-goederen door Nederland bestaat in toenemende mate uit wederuitvoer; 93 procent in 2004. Het aandeel van de ICT-industrie in de totale productiewaarde is afgenomen van 1,9 procent in 1995 tot 1,4 procent in 2004. Deze ontwikkeling in de ICT-industrie hangt onder andere samen met de internationalisering van de economie. Ter illustratie: de groei van de uitvoer van ICT-goederen van China is vele malen groter dan die van de meeste Europese landen, waaronder Nederland. De bijdrage van de ICT-industrie aan de R&D-inspanningen van het Nederlandse bedrijfsleven blijft met een aandeel van 30 procent in de R&D-uitgaven van de bedrijven in Nederland, onverminderd groot.
ICT en beveiliging
Begin 2005 worden door de internetgebruikers op grote schaal anti-virusprogramma’s (92 procent) en firewalls (62 procent) gebruikt. Ook het gebruik van authenticatie zoals een pincode, password of digitale handtekening komt onder de internetgebruikers in Nederland, regelmatig voor. Samen met de Scandinavische landen ligt dit in Nederland op een veel hoger niveau dan in andere landen van de EU-15. Toch heeft een groot aantal internetgebruikers in Nederland last van spam (54 procent) en schade door virussen (32 procent).
Overige onderwerpen
Naast de hiervoor genoemde onderwerpen bevat de publicatie ook gegevens over bijvoorbeeld ICT-patenten, de telecommunicatie-infrastructuur, telewerken, ICT en zorg, ICT en productiviteit, ICT-onderwijs en ICT-uitgaven.
bron:CBS