De Rooms katholieke bisschoppen van Engeland, Wales en Schotland publiceren binnenkort een document waarin ze waarschuwen tegen een al te letterlijke interpretatie van bijbelteksten.

Evangelische christenen
De Britse kerkleiders nemen stelling tegen enkele opvattingen van evangelische christenen over de schepping en het einde van de wereld. In The Gift of Scripture schrijven ze ook dat men geen wetenschappelijke beschrijvingen of historische verslagen mag verwachten van de bijbel.

Mandaat voor superioriteit
Het leerstellige document wil gelovigen vooral behoeden voor een fundamentalistische bijbelinterpretatie. "Een dergelijke benadering wordt gevaarlijk als mensen van een land in de bijbel een mandaat zien voor hun eigen superioriteit of de bijbel zelfs gaan gebruiken als rechtvaardiging om geweld tegen anderen te gebruiken."

Genesis en Openbaring
Als voorbeelden van passages die men niet letterlijk mag nemen, verwijzen de bisschoppen onder meer naar de eerste hoofdstukken van Genesis, waarbij die vergeleken worden met de scheppingsmythen van andere culturen, in het bijzonder uit het Oosten. De Britse bisschoppen zeggen dat het duidelijk is dat het belangrijkste doel van die verhalen erin bestaat om religieus onderricht te geven. Op dezelfde manier nemen ze stelling over het boek Openbaring en tegen de doemdenkers die hedendaagse gebeurtenissen als de aankondiging van het einde der tijden zien.

bron:RKK