Met de brochure 'de volledige extramuralisering van het verzorgingstehuis' wil het ministerie van VWS traditionele verzorgingshuizen inspireren om zich te richten naar de wensen van (toekomstige) cliënten.

In de brochure staan zes voorbeelden van verzorgingshuizen die hun aanbod volledig 'ge-extramuraliseerd' hebben. Ze hebben hun oude verzorgingstehuis - met de vele kleine kamertjes - omgevormd tot ruime zelfstandige woningen in de wijk waar mensen hun zorg thuis krijgen. De eerste bewoners zijn tevreden over de ruimte, de kwaliteit en het comfort.

Creatieve oplossingen
Ross signaleert in haar voorwoord dat de ombouw niet ten koste gaat van de beschikbare wooncapaciteit: "Integendeel, er zijn nu mà©à©r aangepaste woningen beschikbaar dan in het oude verzorgingstehuis." Bovendien bieden enkele van de voormalige verzorgingstehuizen zorg en diensten aan andere bewoners in de wijk, bijvoorbeeld aan gehandicapten. De staatssecretaris hoopt dat deze brochure zorginstellingen, corporaties en gemeenten stimuleert om ook met creatieve oplossingen te komen die het zelfstandig wonen van ouderen mogelijk maken.

Achtergrond
VWS heeft aangekondig dat instellingen financieel verantwoordelijk worden voor de kosten van het gebouw. Bij leegstand ontvangt de instelling straks geen vergoeding voor de kosten van dà¡t deel van het vastgoed meer. Daarmee wil VWS instellingen prikkelen om alleen te investeren in gebouwen of zelfstandige woningen die ook over dertig jaar nog rendabel zijn.
  
bron:VWS