De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat om een bromfietsrijbewijs in te voeren. Met het bromfietsrijbewijs komt het huidige bromfietscertificaat te vervallen en wordt een rijbewijsplicht voor bromfietsen ingevoerd. Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid van de bromfietser en de brommobielrijder te vergroten. Het kabinet streeft ernaar het nieuwe rijbewijs op 1 oktober 2006 in te voeren.

De invoering van het bromfietsrijbewijs moet de verkeersveiligheid vergroten. Van alle verkeersdeelnemers in Nederland lopen jonge bromfietsers het grootste risico op een ongeval. De kans dat bromfietsers van 16 of 17 jaar zwaar letsel oplopen als gevolg van een verkeersongeval is 22 keer zo hoog als dat van fietsers in dezelfde leeftijdscategorie. De kans om dodelijk te verongelukken is 11 keer zo hoog.

Het bromfietsrijbewijs wordt in twee fasen ingevoerd. In de eerste fase kan de houder van het bromfietscertificaat dit omruilen voor een rijbewijs. Het bromfietsrijbewijs wordt à©à©n van de categorieën op het nieuwe rijbewijs op creditcardformaat dat twee weken geleden door de ministerraad is goedgekeurd. In de tweede fase wordt de examinering aangepast. Het theorie-examen verandert en er wordt een praktijkexamen aan toegevoegd. Het Centraal Bureau  Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is gevraagd een voorstel te doen voor het nieuwe theorie- en praktijkexamen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de voorstellen vervolgens met de branche en de belangenorganisaties bespreken.

Het bromfietsrijbewijs past in de voorziene veranderingen van het rijbewijsstelsel en is een belangrijk onderdeel van het Actieplan jonge bromfietsers. Van dit pakket is het bromfietskenteken op 1 september 2005 ingevoerd.

In het wetsvoorstel is voor certificaathouders een overgangstermijn van drie jaar
voorzien. Dit betekent dat de houder van een bromfietscertificaat na inwerkingtreding van deze regelgeving drie jaar de tijd heeft om het certificaat om te wisselen in een nieuw bromfietsrijbewijs.

bron:RVD