Kan ik met mijn handicap wel in deze wijk wonen? Ik word een dagje ouder. Zijn er wel voldoende voorzieningen in de buurt waar ik terecht kom? BRTArchitecten en MEE Noordwest-Holland hebben de Zorg & Stad module ontwikkeld waarmee een bepaalde locatie digitaal doorgemeten kan worden.

Ontwikkelingen
Mensen met een ondersteuningsvraag willen, net als ieder ander, zo zelfstandig mogelijk leven. Niet met z'n allen bij elkaar binnen een voorziening, niet het leven laten bepalen door anderen, maar midden in de samenleving staan. Het gaat dan om alle mensen met een ondersteuningsvraag: mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking, ouderen, mensen met een psychiatrisch ziektebeeld, allen met een duidelijke vraag.
Maar kan je met jouw vraag ook wonen in de wijk waarin je dit graag wilt? Zijn er voldoende voorzieningen voor jou, of zijn die binnen een korte periode te realiseren? Kan ik blijven wonen in mijn eigen huis?

Zorg & Stad module
BRTArchitecten heeft in samenwerking met MEE Noordwest-Holland (een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte) de Zorg & Stad module ontwikkeld. Op een digitale manier is een bepaalde locatie te toetsen of deze geschikt is als huisvestingsplek voor mensen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeftes. De module kan worden gebruikt door gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en andere belangstellenden bij het initiëren van concepten voor wonen, welzijn en zorg. Er kan niet alleen worden gekeken of de locatie geschikt is, ook wordt aangegeven welke ingrepen nodig zijn om deze wel geschikt te maken.

Gratis toegankelijk
De Zorg & Stad module is vanwege het maatschappelijk belang gratis toegankelijk. Er is een speciale website voor ontwikkeld: www.zorgenstad.nl. De website is half juli 2005 operationeel. Op 22 september 2005 wordt er een conferentie gehouden over de module en de kansen en mogelijkheden die hierdoor ontstaan voor succesvolle integratie en participatie van mensen met een ondersteuningsvraag.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met John van den Oord, projectmanager MEE Noordwest-Holland, tel. 072 5140800 of met Ton van Rutten, directeur BRTArchitecten, tel. 072 5122420  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Als u meer informatie wilt over de module, dan kunt u contact opnemen met John van den Oord, projectmanager MEE Noordwest-Holland, t 072 5140800.  Meer informatie over MEE Noordwest-Holland kunt u verkrijgen bij Cor van

bron:MEE