De Dierenbescherming doet vandaag in een brief aan minister Veerman een dringend beroep op de bewindsman om niet akkoord te gaan met de Brusselse voorstellen ter 'bescherming' van vleeskuikens. Vorige week presenteerde de Europese Commissie een voorstel waarbij de bezettingsgraad dertig kilogram kip per vierkante meter mag bedragen. 'Dat gaat ons absoluut niet ver genoeg', stelt directeur Thomas Posthumus Meyjes van de Dierenbescherming. Volgens zijn organisatie kan het welzijn van de kuikens, die na zes weken al twee kilogram wegen, niet gegarandeerd worden bij een bezettingsgraad van zo'n vijftien dieren op een vierkante meter.

De Dierenbescherming vindt voorts dat de voorgestelde wetgeving een ernstige tekortkoming kent door op geen enkel wijze de fokkerij van vleeskuikens te reguleren. In de sector wordt gefokt met dieren die lijden onder een chronisch hongergevoel omdat de dieren 'voorgeprogrammeerd' zijn op een extreem snelle groei. 'Wij vinden het onacceptabel om met zwaar gemankeerde dieren te fokken teneinde een zeer goedkoop stukje vlees te produceren', vindt Posthumus Meyjes.

De vleeskip staat wat de Dierenbescherming betreft symbool voor de dieronterende ellende in de bio-industrie. In Nederland worden per jaar ruim 300 miljoen kuikens in zes weken vetgemest onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Ongeveer 12 procent van deze dieren haalt de eindstreep niet; zij groeien letterlijk dood. Vrijwel alle andere dieren mankeert iets, variërend van pootproblemen tot borstblaren als gevolg van het liggen op hun eigen uitwerpselen.

Het accepteren van een dergelijke uitval wordt door Brussel nu min of meer gelegaliseerd. Sterker nog, toont een kippenboer aan dat zijn uitval 'slechts' 3,5% is, ofwel ruim duizend dode kippen per stal, dan mag de boer zelfs vier kippen meer per vierkante meter houden. Datzelfde geldt als 'slechts' een kwart van de dieren ernstige poortproblemen hebben of als alle dieren 'slechts' matige pootproblemen hebben.

De Dierenbescherming pleit nu voor een bezettingsgraad van 25 kilogram per vierkante meter, die ook in de biologische houderij gangbaar is. Afdelingen van de Dierenbescherming voeren momenteel actie onder het motto 'Fastfood? Slowdown' om fastfood-ketens te bewegen diervriendelijker kipproducten te serveren. Onderdeel van de campagne is een confronterend videopresentatie.

bron:Dierenbescherming