Ondanks alle pogingen tot loonmatiging, zijn de reële brutolonen in 2005 met 2,05% gestegen ten opzichte van 2004. De verwachte loonstijging voor aankomend jaar is 1,96%. De sterkste groei vond plaats in de sector financiële dienstverlening, met 2,7%. Het minst groeiden de lonen in de industrie, met 1,6%. Er is nog steeds sprake van verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie.
Verschillen lopen op tot wel 25%. Wel wordt het verschil kleiner doordat voor vrouwen het stijgingspercentage gemiddeld hoger ligt. Deze cijfers blijken uit de Beloningsindex, een nieuw, grootschalig onderzoek naar de salarisontwikkeling in Nederland.

Loonsverhogingen
De automatische toekenning van de jaarlijkse periodiek lijkt op zijn retour. Uit de Beloningsindex blijkt dat inmiddels 81% van de salarisverhogingen individueel worden bepaald.

Omvang van het bedrijf
Niet alleen de sector, maar ook de omvang van een organisatie is medebepalend voor de beloning van een medewerker. Zo verdient een P&O manager in een organisatie met 50 tot 100 werknemers in totaal 54.600 euro per jaar, terwijl eenzelfde P&O manager bij een organisatie met 500 tot 1000 medewerkers 61.800 euro verdient. Opvallend is dat bij kleine bedrijven, tot 50 werknemers, de lonen weer hoger liggen.

Vaste en variabele bonussen
De variabele bonus is erg populair. Meer dan 65% van de deelnemers kent een variabele bonusregeling. Niet iedereen binnen de organisatie maakt hier gebruik van en heeft hier recht op. In de praktijk ontvangt 59,7% van alle directeuren een variabele bonus en 57,7% van het middelmanagement. Winstdelingsregelingen komen voor bij een kwart van de deelnemers.

Directiesalarissen
Kijkend naar het niveau van de functie, valt op dat de loonstijging voor het operationele personeel 1,97% bedroeg, tegen 2,17% op directieniveau. Een algemeen directeur van een organisatie met 50 tot 100 werknemers verdient in Nederland in totaal 107.800 euro per jaar. Bij een personeelsomvang van meer dan 1000 werknemers is dat 182.700 euro.

Werkgeversbijdragen
Werkgevers dragen in belangrijke mate bij aan de verzekeringen ten behoeve van de
werknemer. Het werkgeversaandeel in de pensioenpremie van de werknemer bedraagt 59%. Het werkgeversaandeel in de particuliere ziektekostenpremie van werknemers bedraagt 53%, de bijdrage in de premie voor collectieve ongevallenverzekering is gemiddeld 89%.

Auto van de zaak
Het belangrijkste criterium voor het toekennen van een auto van de zaak is naast de voor de hand liggende 'zakelijke noodzakelijkheid' toch nog steeds 'status' oftewel niveau van de functie. 79,9% van de deelnemende ondernemingen kent een auto van de zaak regeling. Van deze groep heeft 94% van alle directeuren en 85% van het senior management een auto van de zaak.

Pensioenen
De omslag van eindloonregeling naar middelloonregeling voor het pensioen is een feit. Nog maar iets meer dan 15% van de organisaties heeft een pensioenssysteem met een eindloonregeling, 65% kent inmiddels een middelloonregeling.

De Beloningsindex
De Beloningsindex is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beloningsstatistiek en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ADP Nederland en Mercer Human Resource Consulting. De resultaten van het onderzoek, uitgesplitst voor ongeveer 80 veel voorkomende functies, zijn verschenen in de Beloningsmonitor, een uitgave van Performa Uitgeverij. Aan de Beloningsindex werkten ruim 300 kleine en middelgrote organisaties in diverse industrieën en bedrijfstakken mee. Van deze organisaties zijn in totaal bruto tienduizenden individuele, geanonimiseerde salarisgegevens van werknemers bijeengebracht.

bron:Mercer