Henry Meijdam treedt af als burgemeester van Zaanstad. Hij maakte dit vanmiddag bekend tijdens een persconferentie op het gemeentehuis in Zaandijk. In zijn verklaring gaf hij aan, niet langer te kunnen en willen functioneren in een situatie waarin twijfels bestaan over zijn integriteit.

Deze situatie ontstond, nadat berichten de ronde deden over de vertrekregeling van gemeentesecretaris Maria Overmars. Breed werd gesuggereerd dat het hier om exorbitante bedragen zou gaan en dat hij onderdeel zou zijn van een zogeheten graaicultuur. Meijdam heeft aangegeven niet verder te kunnen functioneren als burgemeester.Burgemeester Meijdam had een verhouding met de gemeentesecretaris die al eerder om die reden ontslag had genomen. Dit weekeind werden er documenten gepubliceerd die suggereerden dat zij een gouden handdruk van 200.000 euro mee zou krijgen van het college waar burgemeester Meijdam voorzitter van was.

Loco-burgemeester Judith Schouten heeft laten weten dat het college het vertrek van Meijdam uitermate betreurt. De wethouders respecteren zijn keuze en hebben begrip voor zijn overwegingen, maar hadden liever gezien dat hij was aangebleven. Verder heeft Schouten gezegd dat de vertrekregeling die met Maria Overmars overeen is gekomen, zeker niet buitensporig is. We betreuren het dat de indruk is ontstaan alsof de gemeente Zaanstad in het geheim beslissingen zou nemen die niet door de beugel kunnen. De gemeente heeft ook verantwoordelijkheid voor haar werknemers en dient, ook van rechtswege, de privacy van die werknemers te respecteren. VVD'er Henry Meidam was pas sinds januari van dit jaar burgemeester van Zaanstad. Daarvoor was hij vele jaren lid van Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Na de laatste statenverkiezingen zorgde hij er persoonlijk voor dat de grootste partij in de Noord Hollandse Staten, de PvdA, buiten het college gehouden werd.

bron:Gemeente Zaanstad