De Belastingdienst heeft 17 mensen geselecteerd voor de 'Adviesgroep voor Administratieve lasten Belastingdienst'. In maart werd in alle landelijke dagbladen een oproep gedaan om zitting te gaan nemen in deze commissie die de Belastingdienst gaat adviseren bij de vermindering van de administratieve lasten. Bijna 600 mensen reageerden op de oproep, waaruit dus 17 mensen zijn gekozen die samen een goede afspiegeling van de samenleving vormen.

6 juni organiseerde de Belastingsdienst een ideeëndag in de Jaarbeurs in Utrecht voor alle burgers die aan de oproep gehoor gaven. Staatssecretaris Wijn van Financiën gaf de aftrap en bedankte de aanwezigen voor hun bereidwilligheid mee te denken met de Belastingdienst. De ruim honderd mensen die in de Jaarbeurs bijeen zijn denken na over hoe de Belastingdienst het makkelijker kan maken voor de burger. Het doel van de dag is om alle belangstellenden voor de Adviesgroep te bedanken voor het reageren, een inkijkje te geven in de belastingdienstorganisatie, ideeën en voorstellen te bespreken en vragen of onduidelijkheden te beantwoorden of te verhelderen.

Eà©n van de doelstellingen van het kabinet is om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met een kwart te verminderen voor het einde van 2007.

bron:MinFin