Minimaal 1 miljoen stemmen voor Vervroegde Verkiezingen NU! Dat is het doel van de aktie van de Burger Beweging Nederland (de BB Nederland), die deze week van start is gegaan met een website en een kaartenaktie. Een particulier initiatief met ambitie: het naar huis sturen van de regering en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen door de volksvertegenwoordiging, nog dit najaar.

Opiniepeilingen laten het overduidelijk zien: de steun voor Balkenende II onder de Nederlandse bevolking is minimaal. Een meerderheid van de Nederlanders wil snel nieuwe verkiezingen.

Mensen, zo blijkt uit de eerste reacties op de website, zijn boos over de groeiende kloof tussen arm en rijk onder deze regering. Er is verontwaardiging over het gegeven dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Ook de ontwikkelingen in de zorg en rondom de afbraak van burgerrechten roepen bezorgdheid en ergernis op. Mensen zien het Nederland waar ze trots op waren steeds verder weg raken. Er is behoefte aan een andere regering, aan een socialer beleid.

De BB Nederland biedt met haar aktie mensen de gelegenheid hun stem te laten horen. Dat kan op www.vervroegdeverkiezingennu.nl en door het opsturen van een kaartje met naam en woonplaats naar: de BB Nederland, p/a Loosdrechtdreef 7, 1108 AZ in Amsterdam.

bron:BB Nederland