Een 'burger' protocol van handelen gaat als voorwaarde gelden voor financiering van initiatieven van minderhedenorganisaties ter bestrijding van eergerelateerd geweld.
Dat heeft minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie besloten.

Zij omarmt hiermee een initiatief van drie grote koepels van minderhedenorganisaties, Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), het Inspraak Orgaan Turken (IOT) en het Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiërs (SMT). De drie minderhedenorganisaties hebben minister Verdonk een brief gestuurd waarin zij reageren op de maatregelen die het kabinet vorige week heeft aangekondigd ter bestrijding van eergerelateerd geweld. De organisaties gaven in de brief aan een protocol van handelen te zullen opstellen. In het protocol moet onder meer stellingname van de gemeenschappen tegen eergerelateerd geweld tot uitdrukking komen. Daarnaast moet het richtlijnen geven voor de wijze waarop gemeenschappen zelf kunnen omgaan als zij in hun omgeving signalen opvangen van eergerelateerd geweld, en moet het doen van aangifte worden bevorderd. In de brief vragen de betrokken organisaties aan minister Verdonk dit proces te ondersteunen.

Minister Verdonk heeft als onderdeel van de aanpak van eergerelateerd geweld in Nederland E200.000 uitgetrokken voor initiatieven van minderhedenorganisaties. In de brief die zij vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, benadrukte de minister al dat de sociale omgeving van potentiële slachtoffers en plegers een actievere en positievere rol moeten innemen wanneer zij in hun omgeving te maken krijgen met eergerelateerd geweld. 'Non-interventie, veronderstelde groepsdruk of kwaadsprekerij kunnen bedoeld of onbedoeld bijdragen aan een escalatie van het geweld met alle gevolgen voor slachtoffers vandien. De mogelijke rol van de sociale omgeving van slachtoffers en daders moet ten positieve worden gekeerd', zo schreef de minister in de brief aan de Tweede Kamer.

In een brief aan de minderhedenorganisaties schrijft de minister vandaag bereid te zijn een onderschrijving en gebruik van een protocol van handelen als voorwaarde op te nemen in de stimuleringsregeling waarmee initiatieven op het gebied van eergerelateerd geweld zullen worden gefinancierd. 'In mijn ogen biedt een stevig protocol van handelen van organisaties uit de minderheden een uitstekende uitgangspositie voor verdere initiatieven', zo schrijft Verdonk aan de minderhedenorganisaties.

Minister Verdonk organiseert op korte termijn een rondetafelgesprek om de kaders voor de regeling en het protocol nader te bespreken. De initiatieven moeten in september van start gaan. De Tweede Kamer overlegt donderdag met de ministers Verdonk en Donner over de aanpak van eergerelateerd geweld.

bron:MinJus