Burgers zien veel voordelen in een eigen website bij de overheid. Zo'n nieuwe dienst onder de naam 'MijnOverheid.nl' maakt contacten met de overheid een stuk gemakkelijker. Zo hoeft men niet steeds opnieuw gegevens aan te leveren en is bijvoorbeeld in à©à©n oogopslag te zien hoe het staat met een bepaalde aanvraag.

Uit onderzoek van [email protected] naar zo'n mogelijke nieuwe dienst van de overheid blijkt wel dat burgers enkele voorwaarden stellen aan dit soort nieuwe dienstverlening. Zo willen ze vooral de baas blijven over hun eigen gegevens.

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt op dit moment samen met een aantal grote uitvoeringsorganisaties (o.a. belastingen, studiefinanciering, werkloosheidsvoorziening, motorrijtuigenbelasting) een nieuwe toegangsvoorziening tot de overheid in de vorm van een persoonlijke internetportaal. Een eerste voorbeeldmodel is getest door het Publiekspanel van [email protected] om te kijken wat de burger daarvan vindt.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer tweederde van de ondervraagde personen nog steeds problemen heeft bij het vinden van de juiste weg naar en binnen de overheid. Mogelijk dat deze nieuwe vorm van dienstverlening met een eigen website 'MijnOverheid.nl' hiervoor uitkomst biedt.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de burger kansen à©n risico's ziet voor een soort 'MijnOverheid.nl'. Een dergelijke internetsite maakt namelijk een aantal zaken mogelijk die ook in de BurgerServiceCode van [email protected] worden aanbevolen. Als positief worden benoemd:
- Gericht en tijdig informeren van burgers over zaken die persoonlijk van belang zijn;
- Beknopt en herkenbaar duidelijk maken van procedures, stappen en termijnen bij de behandeling van een bepaalde aanvraag;
- Direct doorlinken naar het exacte internetadres waar iemand verder kan worden geholpen.

Het publiekspanel stelt wel een aantal belangrijke voorwaarden aan een mogelijke invoering van zo'n systeem. Als de belangrijkste worden genoemd:
- Zelf kunnen bepalen wie, wanneer toegang heeft tot welke van de persoonlijke gegevens;
- Altijd kunnen inzien wat de overheid van hem of haar weet en waarvoor de overheid deze gegevens gebruikt;
- Iedereen moet zelf het contactkanaal kunnen kiezen (internet, e-mail, telefoon, post of balie).
Een groot deel van de respondenten (82%) wil altijd ook anoniem kunnen zoeken naar overheidsinformatie.

[email protected] is een onafhankelijk forum dat de digitale overheid stimuleert vanuit het burgerperspectief. Daartoe inventariseert het wensen van burgers, adviseert het overheden en volgt het de voortgang. [email protected] voert regelmatig onderzoek uit met een eigen publiekspanel, reikt jaarlijks de Webwijzer Award uit en ontwikkelt thans de BurgerServiceCode met kwaliteitsnormen voor de digitale overheid.

bron:[email protected]