Burgers moeten beter geïnformeerd worden over de locaties van UMTS-masten en de mogelijke risico's van de elektromagnetische straling. Omdat de indruk bestaat dat gemeenten hier geen goed beeld van hebben, zal burger@overheid de komende periode een steekproef houden.

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de snelle uitbreiding van het aantal UMTS-masten in hun woonomgeving. Gemeenten en woningbouwverenigingen worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen, opmerkingen en protesten. Burger@overheid denkt dat de gemeenten geen goed overzicht hebben van het aantal UMTS-masten dat zich binnen hun grenzen bevindt. Dit komt doordat voor masten kleiner dan 5 meter gà©à©n vergunning nodig is. Telecombedrijven kunnen ze plaatsen zonder de gemeente te informeren, en doen dat in zeer rap tempo.

Op de speciaal daarvoor ingerichte website van het landelijke Antennebureau kan op postcode worden opgevraagd hoeveel GSM- en UMTS-masten er in de onmiddellijke omgeving staan. Deze informatie is niet up-to-date. Bovendien is de informatie voor niet-ingewijden abracadabra en wordt ook niet duidelijk van welke Telecombedrijven de zendmasten zijn. Als je bereid bent je persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk om via de telefoon of via e-mail vragen te stellen, maar het bureau is telefonisch moeilijk bereikbaar en de reactie die via e-mail wordt gegeven, garandeert nog geen duidelijk antwoord. Telecombedrijven hoeven namelijk maar een keer per kwartaal gegevens aan te leveren, dus het Antenneregister kan maanden achterlopen.

Burger@overheid vindt dat dit allemaal beter moet en neemt daarvoor de BurgerServiceCode als maatstaf. De informatie op de site van het Antennebureau moet juist, volledig en actueel zijn. De gemeenten moeten actief en op maat informatie geven over het plaatsen van nieuwe masten, ook als die kleiner zijn dan 5 meter. En wanneer telefonisch of via e-mail informatie wordt ingewonnen, moet dat kunnen zà³nder het afgeven van allerlei persoonsgegevens. Op deze manier kunnen burgers zelf hun eigen belangen beter behartigen en voldoet de overheid aan de zogeheten Aarhusrichtlijn, die de overheid verplicht om milieu-informatie uit eigen beweging openbaar te maken.

Burger@overheid is een onafhankelijk forum dat de digitale overheid stimuleert vanuit het burgerperspectief. Daartoe inventariseert het wensen van burgers, adviseert het overheden en volgt het de voortgang. Burger@overheid voert regelmatig onderzoek uit met een eigen publiekspanel, reikt jaarlijks de Webwijzer Award uit en ontwikkelt thans de BurgerServiceCode met kwaliteitsnormen voor de digitale overheid.

bron:Burgers@Overheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular