‘Wij, de politie, willen graag van u horen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de politie in Hoorn Noord en Grote Waal’. Aan het woord is Co Huisman, wijkcoördinator van de politie in de genoemde wijken. Hij nodigde eind vorig jaar een aantal buurtvertegenwoordigende bewoners uit om te praten over het politiewerk in deze Hoornse wijken. ‘Natuurlijk weten wij als politie wat er speelt in de gemeente, maar we willen directer in gesprek met de bewoners. En van hen horen waarop ze willen dat de politie de aandacht richt.’ Na die eerste bijeenkomst volgde onlangs, op 25 april, een terugkoppelbijeenkomst. De politie vertelde tijdens deze bijeenkomst wat er is gedaan met de punten die de burgers hebben aangegeven.

Co Huisman vertelde wat de politie naar aanleiding van de bijeenkomst eind vorig jaar had opgepakt. De aandachtspunten kwamen toen met name uit de hoek van verkeer en overlast jeugd. Op diverse punten bleek dat de inspanningen van de politie zijn vruchten hadden afgeworpen. Veel overlast werd ervaren van het parkeren van auto’s op de stoep. Na enkele intensieve, regelmatig terugkerende controles bijvoorbeeld, is dit probleem een stuk verminderd. De controles worden nog wel voortgezet, het onderwerp blijft de aandacht verdienen. Ook op het gebied van jeugdoverlast waren door de politie inspanningen verricht. Daarnaast werd de overlast rondom twee drugszaken opgelost. Een drugspand waar veel overlast was, is ontruimd door de woningbouwvereniging. Een persoon die zich bezighield met het dealen van drugs vanuit de auto is aangehouden.
Buurtbewoners zeer tevreden
Na afloop lieten de aanwezigen weten dat zij zeer tevreden waren over de inzet van de politie. Opgemerkt werd ook dat met name de toegankelijkheid van de politie en het als burgers gehoord worden, gewaardeerd worden.In zijn presentatie bracht Co ook naar voren dat de politie veel doet, maar niet alléén verantwoordelijk is voor de veiligheid in de samenleving. Ook partners van de politie zoals de gemeente, jeugdzorg en bewoners zelf hebben hierin een verantwoordelijkheid. Belangrijk is ook dat bewoners een bijdrage kunnen leveren in het bepalen van wat de politie nu doet. Daarom is het melden van zaken en aangifte doen zo belangrijk. Want op die manier ziet de politie duidelijk waar de problemen zitten en kan daar gericht op worden ingezet. Bewoners van Hoorn kunnen meldingen doen via het nummer 0900 - 8844 en dit nummer bellen als er politie nodig is, maar er is geen sprake van spoed.
 
bron:Politie Noord Holland Noord