Essent Netwerk is deze week gestart met een regionale advertentiecampagne om risicogroepen te wijzen op de gevaren met hoogspanningslijnen. Risicogroepen zijn vissers en vliegeraars, die dit in de buurt van hoogspanningslijnen doen en zeilers die met hun hoge masten onder hoogspanningslijnen doorvaren. Ook boeren en vrachtwagenchauffeurs kunnen een risico vormen door hun werkzaamheden met landbouwwerktuigen met lange trekarmen, hijskranen en kiepwagens.
In de afgelopen jaren is het voorgekomen dat iemand per ongeluk in contact kwam met hoogspanningslijnen. Vaak zijn dit levensgevaarlijke situaties, die helaas ook een aantal malen tot dodelijke slachtoffers hebben geleid. Niet iedereen is zich ervan bewust dat je niet per se de hoogspanningslijnen hoeft aan te raken om gevaar te lopen. Ook van dichtbij kan de spanning al overslaan. Om de risicogroepen op dit gevaar te wijzen, heeft Essent Netwerk gekozen voor een voorlichtingscampagne.
Minimaal 10 meter afstand
De campagne, met als centrale boodschap 'houd afstand van hoogspanningslijnen, want spanning kan al overslaan als je te dichtbij komt', heeft als doel de risicogroepen bewust te maken van het gevaar en te zorgen dat men bij recreëren en werken een veilige afstand van de hoogspanningslijnen houdt. Omdat deze afstand, door de verschillende voltages, steeds varieert, adviseren wij als minimale afstand 10 meter aan te houden. De advertenties worden geplaatst in de regionale dagbladen en vakbladen.
bron:Essent