Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat start op maandag 4 september de nieuwe verkeersveiligheidscampagne: ‘Rij met je hart’. Deze campagne is een vervolg op de ‘I love…’ campagne uit 2005 en richt zich met name op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden bij het verminderen van irritatie en agressie in het verkeer.

Tijdens de campagne zal de politie extra scherp zijn op thema’s uit de campagne: snelheidsgedrag op 30- en 50 km wegen, oversteekgedrag en door rood rijden. Op de hoofdwegen geldt dat voor bumperkleven en onnodig links rijden.

Centraal in de campagne staat het rode hart. Hiervoor is gekozen om op een sympathieke manier aandacht te vragen voor meer verdraagzaamheid en respect tussen verkeersdeelnemers. Naast een landelijke tv-spot, radio-spot en attentieborden, staan lokale en regionale acties centraal. Zo wordt campagnemateriaal verspreid via Regionale verkeersveiligheidsorganisaties, politie en 3VO. Via deze organisaties worden basisscholen betrokken waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen met het campagnemateriaal aan de slag te gaan. Daarvoor zijn posters, folders, actiekaarten en stickers beschikbaar. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld automobilisten belonen met een campagnesticker als ze zich aan de verkeersregels houden. Vanuit de landelijke campagne wordt een actie georganiseerd op internet. Op de campagnesite wordt gebouwd aan een reusachtig internet-hart, waar iedereen zijn ‘veilig verkeer’ boodschap over kan brengen. Ook is het lied uit de commercial “Rij met je hart” te downloaden via de site.

bron:VenW