Op maandag 13 juni start in Dordrecht de campagne aangiftebereidheid. Al jaren lang is de bereidheid van Nederlanders om aangifte te doen laag. Terwijl het doen van aangifte de politie juist helpt bij het oplossen van misdrijven. Maar liefst 70% van de opgeloste misdrijven wordt opgelost door een aangifte.

In de campagne figureert rechercheur De Cock (met c-o-c-k), bijgestaan door zijn hondje Jack (met j-a-c-k). De campagne vindt plaats in het kader Nederland Veilig. De campagne past binnen het kabinetsbeleid waarin mensen wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om Nederland veilig te maken.

Bij de totstandkoming van de campagne hebben de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samengewerkt met de politie. Naast de media-campagne, is de politie ook een interne campagne gestart om agenten voor te bereiden op de campagne.

bron:MinJus