FNV en Burma Centrum Nederland beëindigen per vandaag formeel de campagne tegen Austrian Airlines en dochtermaatschappij Lauda Air. Het bedrijf is gestopt met het uitvoeren van toeristische vluchten naar dictatoriaal Birma. Ook heeft het bedrijf laten weten geen plannen voor nieuwe vluchten naar Birma te hebben. Hiermee is de campagne, die eind 2002 begon toen Lauda Air begon met diens vluchten op Birma, van de baan.

Ook vakbonden en Birma groepen in andere Europese landen hebben laten weten de campagne tegen Austrian Airlines/Lauda Air definitief stop te zetten. De Europees wijde campagne tegen het bedrijf was begin 2005 reeds opgeschort, toen het bedrijf diens vluchten naar Birma opschortte, formeel vanwege de tsunami. Nu het bedrijf ook in het nieuwe 'toeristenseizoen' niet meer is gaan vliegen op Birma en ook geen plannen daartoe heeft, hebben FNV en Burma Centrum besloten de campagne helemaal te staken. FNV en Burma Centrum hebben dit vandaag ook schriftelijk aan Austrian Airlines/Lauda Air laten weten, en hun erkentelijkheid getoond voor het besluit van het bedrijf.

Eind 2002 was Lauda Air als eerste en enige maatschappij ter wereld begonnen met
intercontinentale vluchten naar Birma. Dit ondanks de wereldwijde kritiek. In 13 Europese landen werd vervolgens een campagne opgezet tegen het bedrijf. Tienduizenden actiekaarten werden verspreid en er vonden in diverse landen protestacties plaats op onder meer luchthavens. De Birmese oppositiepartij NLD van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, onafhankelijke Birmese vakbond FTUB en Birmese regering in ballingschap hadden allen Austrian Airlines schriftelijk verzocht om te stoppen met hun vluchten naar Birma. Toerisme en investeringen steunen in praktijk de militaire dictators en dragen bij aan dwangarbeid in Birma. De Nederlandse regering en de EU ontmoedigen daarom officieel toerisme naar dit land.

Lauda Air is niet het eerste bedrijf dat stopt met zaken doen met Birma: tientallen
bedrijven (waaronder Pepsi, Heineken, Djoser, Kras Ster Vakanties etc.) stopten al
eerder. De focus verschuift in toenemende mate naar de Franse oliemaatschappij Total; begin 2005 is een internationale campagne begonnen tegen diens investeringen in Birma. Daarnaast heeft de FNV in november een officiële klacht ingediend bij de Nederlandse regering tegen vier Nederlandse houtimporteurs die in Birma economisch actief zijn.

bron:FNV