De internationale zuivelonderneming Campina gaat voor ruim 7 miljoen euro investeren in de bouw van een eigen, moderne kaasveredeling en opslag voor Noordhollandse kaas in Lutjewinkel (Nederland). Deze kaasopslag wordt direct gekoppeld aan het in herbouw zijnde kaasproductiebedrijf aldaar. De huidige opslag in Alkmaar wordt in de loop van 2006 gesloten en de activiteiten gaan over naar de nieuwe en grotere opslag in Lutjewinkel.

Door de grotere opslagcapaciteit ontstaat ook ruimte voor veredelingsactiviteiten van Noordhollandse kaas die Campina nu door derden laat doen, zoals rijpen en verpakken. Met deze investering zet Campina opnieuw een belangrijke stap in het vergroten van haar competitieve kracht door het realiseren van extra toegevoegde waarde op een efficiënte wijze. Voor de betrokken medewerkers is een met vakbonden en ondernemingsraad afgesproken sociaal plan van toepassing.

Campina is à©à©n van de grote kaasveredelaars van Nederland. Via haar divisie
Campina Holland Cheese, onderdeel van de groep Kaas en Boter, veredelt Campina deels in eigen beheer ruim 100.000 ton kaas per jaar in haar veredelingslocaties in Born, Tilburg en Alkmaar. Deze laatste locatie is relatief klein en de automatiseringsgraad is er laag. Bovendien zijn in Born en Tilburg de veredelingsbedrijven direct gekoppeld aan het productiebedrijf. Nu het vorig jaar door brand verwoeste kaasproductiebedrijf in Lutjewinkel herbouwd wordt, heeft Campina opnieuw een analyse gemaakt van de beste situatie voor kaasveredeling in de regio Noord-Holland. Nieuwbouw van de kaasveredeling en opslag in Lutjewinkel is de beste keuze. De in Lutjewinkel geproduceerde Noordhollandse kaas kan dan direct in de aan de fabriek gekoppelde opslag in zijn geheel worden veredeld. Nu gebeurt dat deels extern door derden omdat de capaciteit in Alkmaar onvoldoende is.

'Het is onze missie om de productie van kaas op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te voeren. De nieuwbouw van de veredelingslocatie Lutjewinkel is een logische stap in onze strategie', aldus drs P.J.(Piet) Hilarides, directeur van de groep Kaas en Boter. Campina is voornemens zo snel mogelijk met de bouw van de opslag te beginnen. Naar verwachting zal de kaasveredelingsopslag in de tweede helft van 2006 operationeel kunnen zijn, waarna de vestiging in Alkmaar gesloten zal worden. Campina verwacht het kaasproductiebedrijf in Lutjewinkel eind 2005 in gebruik te kunnen nemen. De sluiting van de opslag in Alkmaar betekent dat deze stad behoudens haar kaasmarkt alle binding met kaasproduktie, handel en opslag zal hebben verloren.

bron:Campina