In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de cao-lonen met 0,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kan geconcludeerd worden op basis van de cao's die inmiddels zijn afgesloten (37 procent van het totaal). Sinds 1984 is de cao-loonstijging niet meer zo laag geweest. In 2004 was de stijging nog 1,3 procent.

De cao-loonstijging ligt nu ook fors onder het niveau van de inflatie, die in het tweede kwartaal van 2005 op 1,5 procent uitkwam. In de afgelopen jaren lag de cao-loonstijging nog boven de inflatie.

Loonkostenstijging ook fors lager
Ook de contractuele loonkostenstijging is flink afgenomen. In het tweede kwartaal van 2005 zijn deze loonkosten met 1,2 procent gestegen. In 2004 was de contractuele loonkostenstijging nog 2,5 procent. In de eerste twee kwartalen van 2005 is het verschil tussen de stijging van de loonkosten en de stijging van de cao-lonen uitgekomen op ongeveer 0,6 procent.

Dit verschil was ongeveer even groot als in 2002 en 2003. In 2004 lag de contractuele loonkostenstijging 1,2 procent hoger dan de cao-loonstijging. Dit relatief hoge verschil werd met name veroorzaakt door de sterke stijging van pensioenpremies in 2004. Dat het verschil in de eerste twee kwartalen van 2005 weer is gedaald, komt vooral door de verlaging van de WAO-premie voor de werkgever.

Zes van de tien cao's nog niet afgesloten
Het komt regelmatig voor dat er nog onderhandeld wordt over de nieuwe cao terwijl de looptijd van de vorige cao al is verstreken. De voorlopige uitkomsten over het tweede kwartaal van 2005 zijn gebaseerd op 37 procent van de afgesloten cao's.

Toen de uitkomsten over april en mei 2005 voor het eerst gepubliceerd werden, lag het percentage afgesloten cao's nog maar op 22 procent. Dat is minder dan in het verleden gebruikelijk was. Door politieke ontwikkelingen kwamen de onderhandelingen over nieuwe cao's in 2004 maar langzaam op gang. Bovendien voorzagen veel cao's niet in een loonsverhoging, zodat er ook geen noodzaak was om snel cao's af te sluiten.

bron:CBS