In het derde kwartaal van dit jaar zijn de cao-lonen met 1,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal was dit nog 0,6 procent. Daarmee is een einde gekomen aan ruim drie jaar van vrijwel voortdurende afname van de cao-loonstijging. De zakelijke dienstverlening kende met 1,7 procent een relatief grote stijging van de cao-lonen.

Cao-loonstijging nog steeds laag
In het derde kwartaal van 2001 bereikte de cao-loonstijging met 4,6 procent het hoogste punt van de afgelopen twintig jaar. Daarbij vergeleken is de cao-loonstijging van 1,0 procent in het derde kwartaal van 2005 nog steeds laag. De uitkomsten over het derde kwartaal zijn gebaseerd op de cao's die inmiddels zijn afgesloten. Dat is 54 procent van het totaal.

Loonkosten stijgen sneller dan cao-lonen
De contractuele loonkosten zijn in het derde kwartaal met 1,3 procent gestegen. Het verschil tussen de stijging van de contractuele loonkosten en de cao-lonen is in het derde kwartaal uitgekomen op 0,3 procent. Dit verschil is de afgelopen drie jaar niet meer zo klein geweest. In 2004 bedroeg dit verschil nog 1,2 procent.

Grootste stijging in zakelijke dienstverlening
Er bestaan grote verschillen in de cao-loonstijging tussen de verschillende bedrijfstakken. De zakelijke dienstverlening kende met 1,7 procent de grootste loonstijging. Vooral in de computerbranche was de cao-loonstijging groot met 3,5 procent. Ook de bouw had met 1,4 procent een cao-loonstijging die boven het gemiddelde uitging.

Cao-lonen dalen in horeca
De kleinste stijgingen werden gemeten in de handel en vervoer en communicatie. In de horeca was zelfs sprake van een daling van het cao-loon inclusief bijzondere beloningen met 0,2 procent. Exclusief bijzondere beloningen steeg het cao-loon voor deze bedrijfstak wel met 0,2 procent. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door het niet continueren van een eenmalige beloning voor de werknemers in de horeca.

bron:CBS