Bij het Indië-monument in Den Haag is in aanwezigheid van koningin Beatrix op maandag (15 augustus) de capitulatie van Japan, nu zestig jaar geleden, herdacht. Na een plechtigheid met onder meer een rede van dominee Carel ter Linden en een minuut stilte voor de gevallenen, legde de vorstin als eerste een krans bij het gedenkteken. Minister van Defensie Henk Kamp en Chef Defensiestaf generaal Dick Berlijn deden dit namens de krijgsmacht.

De herdenking was 's ochtends al begonnen in het Congresgebouw met onder meer een toespraak van minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, die erop wees dat Nederland het uitroepen van de republiek Indonesia twee dagen na de Japanse overgave aanvaardt. Opvallend was ook dat zowel hij als dominee Ter Linden en generaal bd Govert Huyser stilstonden bij het lot van de romusha's, de dwangarbeiders van Aziatische origine.

bron:MinDef